Információs oldal

A Candy Hoover Hungary Kft. által biztosított kiterjesztett jótállás feltételei


Feltételek a kiterjesztett jótállás kihasználására:

1. Haier beépíthető készülékek: A kiterjesztett jótállás a jogszabálynak megfelelően a termék értékétől függően 24 / 36 hónap (2 / 3 év) minőséggaranciából és további 36 / 24 hónap (3 / 2 év) ingyenes szervizből áll (a továbbiakban: ’Kiterjesztett jótállás’)

2. A Kiterjesztett jótállás és az ingyenes szerviz és garancia csak a HAIER márkájú, kizárólag a Candy Hoover Hungary Kft. által Magyarországon nagykereskedelmi forgalomba hozott– Magyarország területén fogyasztó és vállalkozás között - kizárólag az Euronics (Vöröskő Kft.), Media Markt és Domomatic Kft. üzleteiben – megkötött szerződés keretében, kiskereskedelmi forgalomban értékesített (belföldi számlával rendelkező) – új készülékeire vonatkozik.

3. A Kiterjesztett jótállás nem érvényesíthető, ha a vásárlást igazoló számlán vagy nyugtán jogi személy vagy vállalkozást működtető természetes személy van feltüntetve vevőként.

4. A vevő csak a regisztrációs űrlap kitöltése után jogosult a Kiterjesztett jótállás kihasználására, amely a www.haiergarancia.hu weboldalon található. A regisztrációt a vásárlás utáni 60 napon belül el kell végezni (ezt a vásárlást igazoló bizonylaton vagy számlán található időpont határozza meg, előrendelés esetén a termék átvételének időpontja)

5. A regisztrációs űrlap megfelelő kitöltése és jóváhagyása után az ügyfél egy automatikusan generált tanúsítványt kap, amelyet az esetleges reklamáció esetére meg kell őriznie.

6. A Kiterjesztett garancia szervizpartnernél való felhasználásához az ügyfélnek a következő bizonylatokat kell felmutatnia a Candy Hoover Magyarország Kft. felhatalmazott szervizpartnerének:

  • vásárlási bizonylat (adóbizonylat, nyugta)
  • tanúsítvány a meghosszabbított garanciáról
  • a készülék megvásárlásakor kapott garancialevél

7. A Kiterjesztett jótállás felhasználása esetében a hiba a reklamáció utáni 60 napon belül ki lesz javítva. Ha az ügyfél nem fogadja el ezt a várakozási időt, a Kiterjesztett garancia érvénytelenné válik.

8. A Kiterjesztett garancia felhasználásával a gyártó által meghatározott, alap garancián felüli extra garancia nem szakad meg és nem tolódik ki.

9. A Kiterjesztett jótállásra való jogosultság érvényét veszíti a következő esetekben: a készülék külső/belső műszaki károsodásánál, természeti hatásoknál, az elektromos áram ingadozásánál az átviteli rendszerben, a készülék nem háztartásbeli használatánál, valamint a készülék alkatrészeinek és tartozékainak általános kopásánál (izzók, szűrők, lapok, rácsok, csapágyak, szíjak, szénkefék, lenyomatok és szimbólumok).

Adatkezelési tájékoztató

A Candy Hoover Hungary Kft. ezúton tájékoztatja a fogyasztót, hogy a Kiterjesztett jótállás keretén belül adatokat kezel, amelyek a következők: keresztnév, vezetéknév, lakcím (közterület neve, házszáma, város, irányítószám), telefonszám, email cím (a továbbiakban: ’Személyes adatok’)  

A Candy Hoover Hungary Kft. a Személyes adatokat a Kiterjesztett jótállás megszervezése, kivitelezése és marketingtevékenységének megszervezése céljából kezeli. Ennek jogalapja a termékértékesítés növeléséhez és az ügyfélkapcsolatok javításához fűződő jogos érdeke.

A Candy Hoover Hungary Kft. a személyes adatokat a marketing szükségleteinek kielégítéséig, illetve mindaddig tárolja, amíg az ügyfél nem gyakorolja a Személyes adatok kezelése elleni tiltakozási jogát jelen szabályzat első cikkében foglaltaknak megfelelően.

A Személyes adatok harmadik félnek, nevezetesen a mindenkori szervizt biztosító vállalkozásnak, és marketingtevékenységek megszervezéséért felelős ügynökségnek kerülhetnek továbbításra.

A Candy Hoover Hungary Kft. ezúton tájékoztatja az vevőt, hogy a Személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

  • a Személyes adatokhoz való hozzáférés joga, azaz az értesítés kérésének joga, hogy a Candy Hoover Hungary Kft. milyen Személyes adatokat kezel, valamint másolatot készíteni azokról a dokumentumokról, amelyeken Személyes adatok találhatók.
  • joga van kérni a pontatlan Személyes adatok helyesbítését.
  • jogában áll kérni a Személyes adatok törlését vagy kezelésük korlátozását abban az esetben, ha a Candy Hoover Hungary Kft. már nem jogosult Személyes adatok kezelésére.

A feldolgozás elleni tiltakozás joga

A Candy Hoover Hungary Kft. ezúton tájékoztatja az vevőt, hogy bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Abban az esetben, ha a személyes adatokat kizárólag marketingtevékenység céljából kezeli, és a személyes adatok kezelésének egyéb jogi indoka nem áll fenn, a Candy Hoover Hungary Kft. a vevő kérésére indokolatlan késedelem nélkül leállítja a személyes adatok kezelését és azokat haladéktalanul törli az adatbázisból, és erről az érintetteket értesíti.

Abban az esetben, ha a regisztrációs folyamat közben nem találta meg készüléke modelljét a listában, viszont az teljesíti a megszabott feltételeket, írjon a customerservice-hungary@haiereurope.com email címre, ahol kérvényét felülvizsgáljuk.

A CANDY HOOVER HUNGARY Kft. fenntartja a Kiterjesztett jótállás feltételeinek bármikori, előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

Köszönjük, hogy Haier készüléket választott!

CANDY HOOVER HUNGARY KFT.