Pagina de informații

Act aditional nr. 7 la

​​​​​ 

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale

„5 ani garanţie la produsele Haier"

în perioada 15 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Se modifica prin prezentul act aditional urmatoarele puncte din Regulamentul campaniei  „5 ani garanţie la produsele Haier"

Titlul campaniei:

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale

„5 ani garanţie la produsele Haier" în perioada 01 mai 2024 - 31 august 2024

3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:

Campania promoţională „5 ani garanţie la produsele Haier" se desfășoară pe perioada 01 mai 2024 - 31 august 2024 pe teritoriul României, în magazinele şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Haier.

Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face până la cel târziu 30 septembrie 2024 pe site-ul www.haier-europe.com/ro_RO/

Înregistrarea şi revendicarea garanţiei nu se va face mai târziu de 30 de zile de la data achiziţiei produselor înscrisă pe factură adica până cel tarziu la data de 30 septembrie 2024.

4. În această promoţie sunt eligibile produsele sub marca Haier achiziţionate numai în perioada promoției şi în condiţiile de mai sus care fac parte din urmatoarele categorii de produse: echipamente frigorifice (frigider, Side By Side, French Door, CUBE, congelator vertical si racitoare de vinuri) si masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator si uscatoare. Totodata, incepand cu 1 august 2022 vor fi eligibile si produse din gama de electroasnice de bucatarie incorporabile: (cuptoare, cuptoare cu microunde, plite, hote, sertar de incalzire, masini de spalat vase si combine frigorifice incorporabile)

5.1. Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să achiziționeze în perioada perioada 01 mai 2024 – 31 august 2024 produsele menţionate la articolul 4 din prezentul Regulament şi apoi să înscrie, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data achizitiei, datele personale şi ale produsului/elor achiziţionat/e pe formularul online aflat pe site-ul www.haier-europe.com/ro_RO/

Produsele achiziţionate în data de 31 august 2024 se pot înscrie pe website până la data de 30 septembrie 2024.

9. Întreruperea campaniei promoţionale: Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 august 2024, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă.

Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.haier-europe.com/ro_RO/ în toată perioada până la data de 31 august 2023.

Restul articolelor raman nemodificate.

Reprezentant Candy Hoover Romania

Doamna Cristina Bănică

Director General

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale

„5 ani garanţie la produsele Haier"

În perioada 15 decembrie – 31 martie 2022

1. Organizatorul:

Organizatorul campaniei promoţionale „5 ani garanţie la produsele Haier " este Candy Hoover România SRL, cu sediul central în Bucureşti, Sector 2, Str. Profesor Gheorghe Țițeica, nr. 142, et. 4, birourile 6-8, Cod unic de înregistrare fiscală nr. RO16076897, reprezentata de doamna Cristina Bănică in calitate de Director General, denumită în continuare Candy.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii acceptă integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derulării campaniei, Haier îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-ului www.haier-europe.com/ro

2. Dreptul de participare:

La campania promoţională „5 ani garanţie la produsele Haier" are dreptul să participe orice cumpărător de produs marca Haier (client final) persoană fizică sau persoană juridică cu domiciliul stabil în România.

Un cumpărător poate participa la această promoţie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria de desfăsurare a promoţiei.

3. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:

Campania promoţională „5 ani garanţie la produsele Haier" se desfășoară până în 31 martie 2022 pe teritoriul României, în magazinele şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Haier.

Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face în perioada 15 decembrie 2021 și până cel târziu 30 aprilie 2022

Înregistrarea şi revendicarea garanţiei nu se va face mai târziu de 30 de zile de la data achiziţiei produselor înscrisă pe factură adica până cel tarziu la data de 30 aprilie 2022.

Orice altă revendicare a garanţiei extinse care nu se încadrează concomitent în aceste condiţii nu va fi luată în considerare de către Organizator.

4. Produse participante:

În această promoţie sunt eligibile produsele sub marca Haier achiziţionate numai în perioada promoției şi în condiţiile de mai sus care fac parte din urmatoarele categorii de produse: echipamente frigorifice (frigider, Side By Side, French Door, CUBE, congelator vertical si racitoare de vinuri) si masini de spalat rufe, masini de spalat rufe cu uscator si uscatoare

5. Mecanismul campaniei promoţionale:

 5.1. Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să achiziționeze în perioada perioada 15 decembrie 2021 – 31 martie 2022 produsele menţionate la articolul 4 din prezentul Regulament şi apoi să înscrie, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data achizitiei, datele personale şi ale produsului/elor achiziţionat/e pe formularul online aflat pe site-ul www.haier-europe.com/ro

Produsele achiziţionate în data de 30 martie 2022 se pot înscrie pentru garanție extinsă pe formularul din website-ul www.haier-europe.com/ro până cel târziu la data de 30 aprilie 2022.

*Dacă aveți nevoie de ajutor în procesul obținerii garanției extinse de 5 ani pentru produsele Haier, ne puteți suna la 021.9168.

In cazul in care nu au posibilitatea sa completeze formularul online cumparatorii pot trimite urmatoarele detalii prin posta la adresa indicate la punctual 1 din regulament:

  • nume
  • prenume
  • telefon
  • adresa de domiciliu
  • produs achizitionat sau numarul unic S/N imprimat pe produs
  • magazinul de achizitie
  • copie bon fiscal sau factura

5.2. În urma completării formularului online de către cumparator, acesta va primi o confirmare automată către adresa de email înscrisă în formular. In cazul in care a transmis datele prin posta atunci va primi o confirmare prin la adresa de domicilui indicata. În cazul în care cumpărătorul nu a pus la dispoziţie o adresă de email sau nu a primit confirmarea automată, se poate adresa pentru confirmarea înscrierii datelor, către Organizator, prin urmatoarele variante:

  • adresa de email: info-ro@haier-europe.com/ro
  • sau prin poştă, la adresa de la articolul 1 al prezentului Regulament.

Neprimirea confirmării înscrierii nu invalidează activarea garantiei extinse, cu condiţia ca datele înscrise în formularul online sau transmise prin poştă către organizator, să fie corecte și verificabile.

5.3. În momentul solicitării unei reparaţii în perioada de garanție extinsă, reprezentanţii companiei de service agreate de Haier au posibilitatea să verifice conformitatea datelor înscrise în formularul online, privitoare la cumpărător şi la produsul cumpărat. În cazul în care aceste date nu coincid cu cele de pe documentele prezentate, reprezentanţii companiei de service pot refuza reparaţia produsului în cadrul garanţiei extinse.

6. Responsabilitate:

Organizatorul campaniei va acorda garanţia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul de garanţie legală de 2 ani, primit de cumpărător împreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioada de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie prin intermediul formularului online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin poștă sau pentru neîndeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în campania promoţională.

7. Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice: Operatorul de date, in conformitate cu articolele din Regulamentul privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, este Haier Hoover Group Srl cu acționar unic, societate al cărei unic obiect de activitate este managementul și coordonarea activității Haier S.p.A., având sediul social: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italia, capital social vărsat 30,000,000€, cod de înregistrare fiscală italian 04666310158 și cod de TVA IT00786860965 – email: privacy@candy.it

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. determină însă imposibilitatea participării la această promoţie.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către Candy Hoover Group Srl, cu sediul social în : Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Italia. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, conform legislaţiei în vigoare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

8. Litigii: În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul organizatorului.

9. Întreruperea campaniei promoţionale: Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 martie 2022, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă.

Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.haier-europe.com/ro în toată perioada până la data de 31 martie 2022.

Reprezentant Candy Hoover Romania

Doamna Cristina Bănică

Director General