Teabeleht

Kampaania tingimused

Haieri pesumasinate ja pesumasin-kuivatite invertermootorite 15-AASTANE GARANTII

§1. ÜLDTEAVE

 1. Käesolevates tingimustes kirjeldatud reklaamikampaania programmi „Haieri pesumasinate ja pesumasin-kuivatite invertermootorite 15-AASTANE GARANTII“ („KAMPAANIA“) korraldab ettevõte Haier Polska Sp. z o.o.  (müügigarantii andja), mille registrijärgne asukoht on Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Varssavi, kantud pealinna Varssavi ringkonnakohtu peetavasse ettevõtlusregistrisse Varssavis ja registreeritud riikliku kohturegistri XIII majandusosakonnas järgmiste numbritega: KRS 0000141545, NIP 5261049284, REGON 011735173; ettevõtte meiliaadress: haier.baltics@haier-europe.com(„korraldaja”).
 2. Kampaania kehtib ainult Eesti territooriumil.
 3. Kampaania algab 1. detsembril 2023 ja kestab seni, kuni korraldaja selle tühistab.
 4. Kampaania kehtib kampaaniaperioodil ostetud Haier pesumasinatele ja pesumasin-kuivatitele.
 5. Kampaania hõlmab järgmisi pesumasinaid:

 

KategooriaMudelSKU
Eestlaetavad pesumasinadHW50-BP12307-S31019768
Pealtlaetavad pesumasinadRTXSG47TMCE-1631019152
Pealtlaetavad pesumasinadRTXSG47TMCRE/-1631011187
Pealtlaetavad pesumasinadRTXSG48TMCE-1631019151
Pealtlaetavad pesumasinadRTXSGQ48TMSCRE1631019150
Eestlaetavad pesumasinadHW70-BP1439N31011416
Eestlaetavad pesumasinadHW80-BP1439N31011418
Eestlaetavad pesumasinadHW90-BP1439N31011417
Eestlaetavad pesumasinadHW80-BP14939-S31020052
Eestlaetavad pesumasinadHW90-BP14939-S31019177
Pesumasin-kuivatidHWD120-B14979-S31011195
Pesumasin-kuivatidHWD80-B14979-S31011196
Pesumasin-kuivatidHWD100-B14979-S31011197
Pesumasin-kuivatidHWD100-B14959U1S31018998
Pesumasin-kuivatidHWD90-B14959U1-S31018999
Pesumasin-kuivatidHWD80-B14959U1-S31019000
Pesumasin-kuivatidHWD80B14959S8U1S31019001
Pesumasin-kuivatidHWD80-B14939S8-S31019587
Pesumasin-kuivatidHWD80-B14939-S31019584
Pesumasin-kuivatidHWD90-B14939-S31019590
Pesumasin-kuivatidHWD100-BD1499U1NS31018794
Pesumasin-kuivatidHWD100-BD1479NU131019881

 

 1. Kampaaniat haldab korraldaja. Osalejad peavad registreeruma korraldaja veebilehel http://garantii-ee.haier-europe.com/ ja kinnitama oma nõusolekut käesolevate tingimustega. Osaleja kinnitust käsitletakse korraldajaga sõlmitud lepinguna, mis reguleerib kampaanias osalemist ja müügigarantii pikendamist ("leping").

 

§ 2 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Korraldaja on kampaanias osalejate isikuandmete vastutav töötleja.
 2. Kampaanias osalejate isikuandmeid, nagu eesnimi, perekonnanimi ja meiliaadress, töödeldakse järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 

Eesmärk

Õiguslik alus

Säilitamine

Kampaania korraldamine ja kohustuste täitmine, sealhulgas osalejate registreerimine korraldaja veebilehel, kampaaniasertifikaatide väljastamine; osalejatele võimaluse andmine oma garantiiõiguste kasutamiseks ja nõuete esitamiseks, samuti osalejate kontrollimine esitatud garantiinõuete kohta otsuste tegemisel.

Art. 6 GDPR 1. c.

Lepingu täitmine, milles osaleja (andmesubjekt) on kampaaniaga seotud osapool.

Korraldaja töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid kuni müügigarantii lõppemiseni ja veel 3 aastat, kuna see on kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaeg.

Korraldaja kohustuste täitmine seoses laiendatud garantiiga

Art. 6 GDPR 1. c.

Lepingu täitmine, milles osaleja (andmesubjekt) on kampaaniaga seotud osapool.

Korraldaja töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid kuni müügigarantii lõppemiseni ja veel 3 aastat, kuna see on kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaeg.

Candy, Hoover ja Haier toodete otseturundus

Art. 6 GDPR 1.a

Osaleja nõusolekut väljendatakse, täites kampaania registreerimisvormi korraldaja veebisaidil.

 

Teil on õigus mitte nõustuda ja kui olete nõusoleku andnud, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teatades sellest korraldajale või vajutades uudiskirjades endas oleval loobumisnupul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva andmetöötluse seaduslikkust kuni selle tagasivõtmiseni.

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni

 

 1. Kui kampaanias osaleja kasutab 14 päeva jooksul oma õigust taganeda käesolevast lepingust, kustutatakse tema andmed viivitamatult kõigist korraldaja failidest.
 2. Kui see on vajalik kampaaniast tulenevate korraldaja kohustuste täitmiseks, võib pretensiooniga seotud parandatud toodete saatmiseks jagada kullerfirmadele või teistele postiteenuse osutajatele osaleja isikuandmeid, sealhulgas eesnime, perekonnanime, elukoha aadressi ja kontakttelefoninumbrit.
 3. Sellega teavitab korraldaja andmetöötluslepingu sõlmimisest ettevõttega MTR MEDIA Sp. z o.o. Sp. komandytowa NIP 5212741376, REGON 012893359, mille registrijärgne asukoht on Varssavi 02-949, ulica Ostra 20, mis on kantud pealinna Varssavi ringkonnakohtu peetavasse ettevõtlusregistrisse Varssavis ja registreeritud riikliku kohturegistri XIII majandusosakonnas KRS-numbriga 0000220068. See leping on korraldajale vajalik kampaaniast tulenevate kohustuste täitmiseks kampaania veebilehe haldamisel. Ettevõte, millele on usaldatud kampaanias osalejate isikuandmed, töötleb andmeid korraldaja eest andmetöötlejana. Korraldaja kinnitab, et leping, millega antakse kampaanias osalejate isikuandmed üle, vastab GDPR-i artikli 28 nõuetele, ning ettevõte, kellele andmed on usaldatud, annab piisavad tagatised, eelkõige seoses tehniliste ja organisatsiooniliste teadmiste ning ressurssidega, mis vastavad GDPR-i nõuetele, sealhulgas isikuandmete töötlemise turvalisus.
 4. Korraldaja säilitab kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt kohaldavatele õigusnormidele, tagades kaitse volitamata juurdepääsu, volitamata isikute poolse omandamise, ebaseadusliku töötlemise, samuti muutmise, kaotsimineku, kahjustamise või hävitamise eest.
 5. Kampaanias osalejatel on õigus tutvuda oma isikuandmetega, samuti õigus andmeid parandada, kustutada, töötlemist ja edastamist piirata. Igasugune isikuandmete töötlemisega seotud kirjavahetus tuleb saata korraldajale järgmisel aadressil: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warsaw, Poland. Kampaanias osalejatel on õigus saata oma kirjavahetus korraldajale neile arusaadavas keeles.
 6. Kampaanias osalejad, kelle andmeid on töödeldud, võivad pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole kui osaleja leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigusliku aluseta või vastuolus kohalduvate õigusaktidega.

 

 

§3. KAMPAANIAREEGLID

 1. Kampaanias osalemine on vabatahtlik.
 2. Mootori rikke garantii hõlmab mootori tasuta väljavahetamist või remonti 10 aasta jooksul alates seadme ostukuupäevast.
 3. Garantii ei hõlma mootori väljavahetamist, kui selle rikke põhjus on järgmine:
 1.       kahjustus, mis on tingitud kasutusjuhendist mittekinnipidamisest või seadme kasutamisest muul otstarbel kui ettenähtud;
 2.       kahjud, mis tulenevad volitamata teenuseosutajate tehtud remondist või hooldusest;
 3.        õnnetused, loodusõnnetused, elektrivõrgu voolukatkestused, välgulöögid või muud põhjused, mis on kirjeldatavad vääramatu jõuna (force majeure).
 1. Garantii kehtib ainult eramajapidamistes kasutatavatele seadmetele ja hõlmab ainult Eesti territooriumi.
 2. Kampaanias osaleja 10-aastase garantii kasutamise õiguse dokumenteerimiseks peab osaleja teenuspunktis esitama originaalse ostutõendi koos sertifikaadiga, mis on saadud pärast registreerimist veebilehelt http://garantii-ee.haier-europe.com. Mõlemal dokumendil peavad seadme mudeliteave ja ostukuupäev ühtima.
 3. Korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja vale kontaktteabe ega turvasüsteemide (nt arvuti, e-post) eest, mis võivad takistada sertifikaadi õiget genereerimist või kampaanias osalejani jõudmist.
 4. Registreerimisel esitatud ja hiljem sertifikaadil genereeritud ostukuupäeva kontrollitakse teenuspunktis koos ostutõendiga. Mis tahes erinevus nende kuupäevade vahel võib kaasa tuua ostetud seadme laiendatud garantii kadumise.
 5. Laiendatud garantiisertifikaati peab kinnitama volitatud Haier-hooldus. Kui tekib kahtlus selle autentsuses, on volitatud Haier-hooldus kohustatud sellest korraldajat teavitama. Mis tahes autentsuse kahtluse korral võib laiendatud garantii kehtetuks muutuda.
 6. Laiendatud garantii on seotud registreeritud seadmemudeliga, mille aluseks on ostutõendil näidatud seerianumber ja ostukuupäev.
 7. Osalejatel on õigus asja mittevastavuse korral tasuta kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid müüja vastu ning müügigarantii ei mõjuta seda õigust.

 

§3. OSALEMISTINGIMUSED

 1. Kampaanias osalejad võivad olla füüsilised isikud, kes on tarbijad tarbijakaitseseaduse § 2 lg 1 p 1 mõistes, kes on 18-aastased või vanemad, kellel on täielik õigusvõime ning on tutvunud ja nõustunud nende tingimuste sisuga.
 2. Kampaanias ei tohi osaleda korraldaja töötajad, korraldaja juhtorganite liikmed, nendega kampaania korraldamisel koostööd tegevad ettevõtted ja nende töötajad, samuti eelnimetatud isikute vahetud pereliikmed, sealhulgas abikaasad, sugulased ja inimesed otseliinis (nt vanemad, lapsed, vanavanemad, lapselapsed), nende lapsendatavad või lapsendatud lapsed ning õed-vennad.
 3. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaania ajal osta tarbijana kampaaniatoode, mis on kooskõlas selle dokumendi 1. punktiga.
 4. Kampaanias osalemise ja mootorile 15-aastase garantii saamise eelduseks on seadme ostu registreerimine veebilehel https://garantii-ee.haier-europe.com hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates seadme ostmise kuupäevast (nagu on märgitud ostutõendil).
 5. Kampaanias osalemise eesmärgil registreerimine nõuab ostetud seadme kohta järgmise teabe esitamist: mudel, seerianumber, ostukuupäev, ostukoht ja osaleja meiliaadress. Osaleja esitab kampaanias osaledes ka seadme ostja ees- ja perekonnanime.
 6. Pärast edukat kampaanias osalemise registreerimist saab osaleja e-posti teel sertifikaadi PDF-dokumendina, mis annab talle 10-aastase garantii, ja see saadetakse registreerimisel esitatud e-posti aadressile. See sertifikaat on koos ostutõendiga vajalik kaebuse esitamiseks, et saada garantiiga kaetud tasuta hooldusremont.

§4. KAEBUSED JA NÕUDED

 1. Pretensioone kampaania korraldamise kohta saab esitada kirjalikult korraldajale aadressil: Haier Sp. z o.o., Varssavi 02-222, Al. Jerozolimskie 181B või mis tahes muul kujul, kasutades tingimustes esitatud kontaktteavet.
 2. Kaebuse esitamise õigus antakse kogu garantii ajaks ainult kampaanias osalejatele. Kaebuse korraldajale esitamise kuupäevast sõltub, kas kaebus loetakse tähtaegselt esitatuks.
 3. Kaebus peab sisaldama järgmist: ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, samuti kaebuse kirjeldust ja põhjust.
 4. Korraldaja vaatab kaebuse 14 päeva jooksul läbi ja teavitab osalejat otsusest.

 

§5. LÕPPSÄTTED

 1. Kampaanias osalemine eeldab osaleja nõusolekut kampaaniatingimustega, mis on nendes tingimustes määratletud.
 2. Kampaaniatingimused on kättesaadavad korraldaja registrijärgses asukohas ja korraldaja kodulehel: https://garantii-ee.haier-europe.com/
 3. Korraldaja kohustub taotlust menetlema 31 päeva jooksul alates esitamise kuupäevast.
 4. Kõiki küsimusi, mida need tingimused ei hõlma, reguleerivad Eesti õigusaktid, eelkõige võlaõigusseadus.
 5. Osalejal kui tarbijal on õigus kasutada korraldajaga vaidluste lahendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni poole (https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon). Tarbijad võivad kasutada ka ELi pakutavat alternatiivset kohtuvälist tarbijavaidluste lahendamise meetodit. Sellega saab tutvuda siin: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

 

Haier POLSKA Sp. z o.o. - Warsaw 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, Poland Tel.: +48224390586; 

NIP: 526-10-49-284 kontonumber: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. 

KRS-i number: 0000141545 - Varssavi ringkonnakohtu riikliku kohturegistri XIII majandusosakond osakapital: 500 000 Poola zlotti e-post: haier.baltics@haier-europe.com