Cookie Policy

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré užívateľom navštívené webové stránky posielajú na jeho počítač, kde sú uložené, aby boli znovu odoslané pri ďalšej návšteve webových stránok.

Cookies sú používané pre rôzne účely, majú rozdielne vlastnosti a môžu byť použité ako majiteľom navštívených webových stránok, tak aj tretími stranami.

Ďalej nájdete všetky informácie o cookies, ktoré sú používané týmito webovými stránkami, spolu s návodom, ako ovládať vaše cookies nastavenia.

Pre viac informácií o súboroch cookies a o ich všeobecných funkciách navštívte informačné webové stránky www.youronlinechoices.eu ; allaboutcookies.org.

Cookies používané týmito webovými stránkami

Použitie súborov cookies je zahrnuté v politike ochrany osobných údajov - všeobecných podmienkach, vydané správcom údajov, spoločnosťou Candy Hoover Group S.r.l. s jediným spoločníkom, spoločnosťou riadiacou a koordinujúcou činnosť Candy S.p.A., sídlo spoločnosti: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Taliansko.

Pre všetky informácie, požadované článkom 13 talianskeho zákona o ochrane osobných údajov kliknite tu.

Technické cookies, ktoré nevyžadujú súhlas uživateľa: 

Cookies používané striktne iba k fungovaniu týchto webových stránok a na poskytnutie služby: 

  • COOKIE_SUPPORT, technické, trvalé;
  • JSESSIONID, dočasné;
  • LFR_SESSION_STATEXYZ (kde xyz je číslo), dočasné;
  • cookie-banner, technické;

Cookies používané na ukladanie preferencií používateľa a na optimalizáciu funkcií webových stránok: 

  • GUEST_LANGUAGE_ID, technické, trvalé;

Všetky technické cookies nevyžadujú súhlas užívateľa, preto sú automaticky inštalované po prístupe užívateľa na webové stránky.

Cookies, pre ktoré sa vyžaduje súhlas užívateľa

Všetky cookies, ktoré sa líšia od vyššie uvedených technických cookies, sú inštalované / aktivované iba s výslovným súhlasom užívateľa pri prvej návšteve webových stránok. Súhlas môže byť poskytnutý všeobecne prostredníctvom cookies banneru, a to spôsobmi uvedenými na tomto banneri (napr. Kliknutím na tlačidlo OK alebo na X banner; pokračovaním v prezeraní webových stránok, rolovaním alebo kliknutím na odkaz); alebo môže byť súhlas poskytnutý / neposkytnutie selektívne, spôsobmi uvedenými ďalej. Súhlas užívateľa je uložený pre jeho ďalšie návštevy webových stránok. Užívateľ má však právo kedykoľvek už vyslovený súhlas - úplne alebo čiastočne - odvolať.

Štatistické cookies:

Sú používané, a to aj v rozloženej forme, tretími stranami pre vedenie štatistík.

Nižšie nájdete názvy tretích strán, ktoré s cookies pracujú, a pri každom názve tiež odkaz na stránku, kde môžete nájsť informácie o spracovaní dát a kde máte možnosť vyjadriť svoj súhlas. 

Google Analytics (Google)

Google Analytics je služba pre analýzu webových stránok, poskytovaná Google Inc. ("Google"). Google používa nazhromaždené dáta za účelom sledovania a vyhodnocovania používania tejto aplikácie, spracovania reportov a ich zdieľania s ďalšími Google službami. Google môže nazhromaždené dáta použiť v súvislostiach a prispôsobiť im inzeráty vlastnej reklamnej siete.

Osobné nazhromaždená dáta: cookies a využitie dát

miesto spracovania: USA – Ochrana osobných údajov - Zrušiť

Zobrazenie obsahov z externých zdrojov

Tieto služby umožňujú zobrazenie a interakciu s obsahmi, umiestnenými na externých stránkach, priamo zo stránok tejto aplikácie. Ak je služba tohto typu inštalovaná, tak môže zbierať údaje o návštevách stránok, na ktorých je inštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.

YouTube Video Widget (Google)

YouTube je služba, zobrazujúca videá, poskytovaná Google Inc., a umožňuje tejto aplikácii začleňovať tento obsah do vlastných webových stránok.

Osobné nazhromaždené dáta: cookies a využitie dát

miesto spracovania: USA – Ochrana osobných údajov

Majte na pamäti, že môžete ovládať vaše preferencie ohľadom cookies tiež prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača 

Ak nepoznáte typ / verziu prehliadača, ktorý používate, kliknite na tlačidlo "Pomoc" v pravom hornom rohu tohto okna. Tu nájdete všetky potrebné informácie.

Ak poznáte typ / verziu prehliadača, kliknite prosím na zodpovedajúci odkaz nižšie, ktorý vás navedie na stránku nastavenia cookies.

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/

Pre viac informácií navštívte prosím www.youronlinechoices.eu.

15.05.2015