Nová stupnica a špecifikácie

Chladenie a pranie

Nové energetické štítky

NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Súhrnné informácie o nových energetických štítkoch s platnosťou v EÚ

Nová stupnica a špecifikácie

Chladenie a pranie

Nové energetické štítky

Prečo sa menia energetické štítky?

Od 1. marca 2021 sa na základe nového Nariadenia EÚ pri vybraných kategóriách domácich spotrebičov mení trieda energetickej účinnosti. Výrobcovia majú dva týždne na výmenu starých energetických štítkov za nové a to u všetkých produktov s niekoľkými výnimkami (tie sa vzťahujú napríklad na staré modely, ktoré sú ešte v predaji, ale ich výroba už bola ukončená). Táto zmena reaguje na stále postupujúci vývoj energeticky účinnejších spotrebičov a prispeje k ľahšiemu a jednoznačnému rozlíšeniu medzi typmi spotrebičov. Pre značku Haier sa jedná o veľkú príležitosť: všetky naše inovatívne a vysoko kvalitné výrobky sú v súlade s novým nariadením a dokazujú tak náš dlhodobý záväzok k ochrane životného prostredia. V spoločnosti Haier naďalej kladieme dôraz na prémiovú kvalitu, ktorá musí ísť ruka v ruke so zodpovedným prístupom k otázkam životného prostredia.

Domáce spotrebiče a nová stupnica energetickej účinnosti

Návrat ku stupnici A-G a nové špecifikácie

Nižšie nájdete novú stupnicu a nové ikony zobrazujúce sa na energetických štítkoch.
Ikona triedy “A”

Návrat ku stupnici A-G

Ku znovu zavedeniu stupice A až G dochádza za účelom jednoduchšieho a jasného pochopenia údajov na energetickom štítku oproti pôvodnej stupnici.

Ikona QR kódu

Energetická účinnosť online

Teraz môžete naskenovať QR kód, ktorý vás presmeruje na oficiálne informácie v Európskom registry výrobkov pre energetické značenie. Tu si tiež môžete stiahnuť informačný list o všetkých produktoch s novým energetickým štítkom.

Ikona hlučnosti

Utíšte hluk

Veľmi užitočná indikácia, ktorá meria emisie hluku počas cyklu. Je vyjadrená v dB(A).

Ikona objemu úložných priestorov

Objavte skutočný objem

Tento parameter sa týka chladničiek a mrazničiek. Úplne presne uvádza celkový objem jednotlivých oddielov.

Hlavné zmeny v kategórii chladenie a pranie

Určenie správnej energetickej triedy u chladničiek a práčok je teraz oveľa detailnejšie a zároveň jasnejšie.
Prezrite si najväčšie zmeny.

Kuchyňa s chladničkami Haier

Chladenie s jasnými parametrami

Od tejto chvíle predchádza určeniu energetickej triedy oveľa komplexnejší proces. Zohľadňuje typ spotrebiča, jeho prevádzkové podmienky, izbovú teplotu a počet a veľkosť úložných priestorov. Navyše získate presné informácie o objeme všetkých vnútorných oddielov u chladničiek a mrazničiek a o emisiách hluku, ak nejaké sú.

Kúpeľňa s práčkami Haier

Pranie bielizne ešte viac eko

V kategórii pranie došlo k najväčšej zmene u Eco programov. Nový ”Eco 40-60” cyklus je najúčinnejší program pre úsporu energie a vody a vypočítava sa podľa spotreby potrebnej pre pranie znečistených tkanín z bavlny, ľanu alebo zmiešaných tkanín.

Nové energetické štítky chladničiek

1 QR kód

2 Trieda energetickej účinnosti

3 Spotreba energie v kWh rok (merané za nových štandardných podmienok)

4 Celkový objem všetkých mraziacich oddielov

5 Celkový objem všetkých chladiacich oddielov

6 Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

Nový energetický štítok chladničiek

Nový energetický štítok vinoték

1 QR kód

2 Trieda energetickej účinnosti

3 Spotreba energie v kWh rok (merané za nových štandardných podmienok)

4 Počet štandardných fliaš vína, ktoré môžu byť skladované

5 Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

Nový energetický štítok vinoték

Nový energetický štítok pračiek

1 QR kód

2 Trieda energetickej účinnosti**

3 Vážená spotreba energie** v kWh/100 prevádzkových cyklov (v programe Eco 40-60)

4 Maximálna kapacita

5 Trvanie programu “Eco 40-60”

6 Vážená spotreba vody** v litroch/prevádzkový cyklus (v programe Eco 40-60)

7 Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním**

8 Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku**

 

** Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň.

Nový energetický štítok pračiek

Nový energetický štítok pračiek so sušičkou

1 QR kód

2 Trieda energetickej účinnosti* (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia)

3 Trieda energetickej účinnosti* (iba cyklus prania)

4 Vážená spotreba energie* v kWh/100 prevádzkových cyklov (kompletný prevádzkový cyklus vrátane
sušenia **)

5 Vážená spotreba energie* v kWh/100 prevádzkových cyklov (iba cyklus prania)

6 Maximálna kapacita (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)

7 Maximálna kapacita (iba cyklus prania)

8 Vážená spotreba vody v litroch/prevádzkový cyklus (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)

9 Vážená spotreba* vody v litroch/prevádzkový cyklus (iba cyklus prania)

10 Trvanie programu (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia)

11 Trvanie programu “Eco 40-60”

12 Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním*

13 Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

 

* Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň. Počas prania a sušenia polovičnej a plnej náplne.

** Pranie a sušenie

Nový energetický štítok pračiek so sušičkou

Nový energetický štítok umývačiek

1 QR kód

2 Trieda energetickej účinnosti

3 Vážená spotreba energie v kWh/100 prevádzkových “Eco” cyklov

4 Počet súprav riadu

5 Vážená spotreba vody v litroch/prevádzkový “Eco” cyklus

6 Trvanie programu “Eco”

7 Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

Nový energetický štítok umývačiek