Інформаційна сторінка

Гарантійна політика

Умови гарантійного та додаткового сервісного обслуговування

Ця гарантія призначена для доповнення, а не для заміни будь-яких інших законних прав покупця (клієнта), і, зокрема, не впливає на будь-які права клієнта, встановлені відповідно до місцевих законів, що імплементують Європейську директиву 1999 /44/EC.

Гарантiйне i додаткове сервiсне обслуговування поширюється тiльки на вироби, укомплектованi гарантiйним талоном встановленого зразку. Корпорацiя «Haier» встановлюе гарантiйний термiн в 36 мiсяцiв з дня передачi товару споживачевi.

Щоб уникнути можливих непорозумiнь, зберiгайте протягом термiну служби документи, що додаються до виробу при продажi (касовий чек, iнструкцiя з експлуатацiї, гарантiйний талон).

 

Гарантiйне сервiсне обслуговування проводиться виключно авторизованими партнерами Haier. Повний список авторизованих партнерiв на територiї України Ви можете дiзнатися в інформацiйному центрi «Хайер» за телефоном:

0 800 501 509 - для споживачів з України (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів України)

Данi авторизованих партнерiв можуть бути змiненi, за довiдками звертайтеся до lнформацiйного центру «Haier».

 

Гарантійне додаткове сервісне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

порушення споживачем умов i правил експлуатацiї, зберiгання i/або транспортування товару;

неправильного встановлення i/або пiдключення виробу;

порушення технології робiт з холодильним контуром i електричними з'єднаннями, як i залучення до монтажу виробу осiб, якi не мають вiдповiдної квалiфiкацiї, пiдтвердженої документально.

вiдсутностi своєчасного технiчного обслуговування виробу в тому випадку, якщо цього вимагає iнструкцiя з експлуатацiї.

надлишкового або недостатнього тиску у водопровiднiй мережi;

застосування миючих засобiв, якi не вiдповiдають даному типу виробу, а також перевищення рекомендованої дози миючих засобiв;

використання виробу з метою, для якої вiн не призначений;

дiй третiх осiб: ремонт або внесення несанкцiонованих виробником конструктивних чи схематихнiчних змiн неуповноваженими особами;

вiдхилень вiд Державних Технiчних Стандартiв (ГОСТiв) i норм мереж живлення;

експлуатацiя виробу в електричних мережах без заземлення;

дiї непереборної сили (стихiя, пожежа, блискавка т. п.);

нещасних випадкiв, умисних або необережних дiй споживача або третiх осiб;

якщо виявленi пошкодження, викликанi потраплянням всередину виробу стороннiх предметiв, речовин, рiдин, комах, продуктiв життедiяльностi комах;

спрацьовування термозахисту внаслiдок включення не заповненого повнiстю водою бака водонагрiвача;

будь-якi недолiки, викликанi недбалiстю при зберiганнi, транспортуваннi власником, торговою або транспортною органiзацiею.

використання виробу в невiдповiдностi до його прямого призначення або при експлуатації товару у комерцiйних цiлях (тобто не для домашнього вжитку, в промислових умовах).

 

Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширюється на такі види робіт:

встановлення i пiдключення виробу на мiсцi експлуатації;

iнструктаж та консультування споживача з користування виробом;

очищення виробу ззовнi або зсередини.

 

Гарантійному та додатковому сервісному обслуговуванні не підлягають наведені нижче витратні матеріали та аксесуари:

фiльтри для кондицiонерiв;

фiльтри, шланги для пiдведення/зливу води для пральних i посудомийних машин;

шланги, трубки, щiтки, насадки, пилозбiрники, фiльтри для пилососiв;

тарiлки, вертелi, решiтки, блюдця i пiдставки для мiкрохвильових печей;

фiльтри, поглиначi запахiв, лампочки, полицi, ящики, пiдставки та iншi ємностi для зберiгання продуктiв в холодильниках;

пульти управлiння, акумуляторнi батареї, елементи живлення, зовнiшнi блоки живлення та заряднi пристрої;

документацiя, що додається до виробу.

 

Перiодичне обслуговування виробу (замiна фiльтрiв i т. д.) проводиться за бажанням споживача за додаткову плату. Важливо пам’ятати, що вiдсутнiсть на приладi серiйного номера унеможливлює для Виробника iдентифiкацiю приладу i, як наслiдок, його гарантiйне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводськi iдентифiкувальнi таблички. Пошкодження або вiдсутнiсть заводських табличок може стати причиною вiдмови виконання гарантiйних зобов'язань.

 

Відповідальність:

Компанія не несе відповідальності за будь-який, заподіяний Вам чи оточуючим збиток через порушення правил користування побутовими приладами, Інструкції з експлуатації, особливо викликаних неправильним підключенням виробу до мереж електро-, водо- і газопостачання й неприпустимих змін параметрів у вищевказаних мережах, неправильною експлуатацією, несанкціонованим ремонтом, використанням виробу не за прямим призначенням.

Введення виробу в експлуатацію й доробка мереж електро-, водо- і газопостачання для сумісності з виробом не є зоною відповідальності Компанії та Компанією не оплачується.

У випадку виникнення яких-небудь проблем з Вашим виробом, перед тим як викликати майстра, перевірте правильність установки й функціонування приладу відповідно до Інструкції з експлуатації. Оплату виклику Ви будете робити за свій рахунок, якщо виріб був у робочому стані або був неправильно встановлений або використаний.