Informationsside

Garantierklæring for Haier Home Appliances

På alle produkter ydes den reklamationsret der til enhver tid er gældende i Danmark for privat køb for en familie.

Reklamationsretten gælder således ikke for kommerciel anvendelse ligesom flere familier, kollektiver eller lign.

Gem købsnotaen som dokumentation.

Mangel og afhjælpning skal udføres af en af Candy /Hoover udpeget autoriseret tekniker.

Reklamationsretten gælder ikke ved fejlbetjening eller misvedligeholdelse af produktet ligesom fejlopstilling eller fejlmontering.

Vi forbeholder os retten til at debitere for omkostninger der er en følge af førnævnte fejl.