Stran z informacijami

Garancijski List

Garancijska izjava - Haier električni gospodinjski aparati

Ta garancija ima namen dopolniti, na pa zamenjati katerekoli pravice, ki jih kupcu (stranki) dajejo zakonski predpisi. Na noben način ne vpliva na pravice kupcev, ki jih določa Evropska direktiva 1999/44/EC.

1 - SPLOŠNA PRAVILA
Trajanje: CANDY HOOVER D.O.O. (v nadaljevanju HAIER), zagotavlja kupcem garancijo za hladilnike, zamrzovalnike, pralne stroje, pomivalne stroje, sušilne stroje, vinske vitrine, mikrovalovne pečice, kuhališča in pečice za obdobje 24 mesecev, ki začne teči z dnevom nakupa ali dostave izdelka, pod naslednjimi pogoji. Področje: Ta garancija velja za zamenjavo izdelka ali garancijskega popravila izdelka na ozemlju SLOVENIJE in velja samo za izdelke blagovne znamke HAIER, ki jih podjetje Haier trži na ozemlju SLOVENIJE. Veljavnost: Blagajniško potrdilo in/ali račun in/ali dokument, ki potrjuje dostavo izdelka kupcu so edini dokumenti, ki dajejo pravico do storitev, ki jih zagotavlja ta garancija. Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka ga mora kupec predložiti skupaj z originalnim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom podjetja Haier. Podjetje Haier si pridržuje pravico, da odreče izvedbo svojih obveznosti v zvezi s to garancijo, če je kupec po nakupu informacije ali podatke o izdelku, navedene na nakupnih in/ali dostavnih dokumentih, spremenil ali izbrisal, oz. če ob uveljavljanju garancije manjkajo. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.

2 - OMEJITVE
Trajanje: CANDY HOOVER D.O.O. (v nadaljevanju HAIER), zagotavlja kupcem garancijo za hladilnike, zamrzovalnike, pralne stroje, pomivalne stroje, sušilne stroje, vinske vitrine, mikrovalovne pečice, kuhališča in pečice za obdobje 24 mesecev, ki začne teči z dnevom nakupa ali dostave izdelka, pod naslednjimi pogoji. Področje: Ta garancija velja za zamenjavo izdelka ali garancijskega popravila izdelka na ozemlju SLOVENIJE in velja samo za izdelke blagovne znamke HAIER, ki jih podjetje Haier trži na ozemlju SLOVENIJE. Veljavnost: Blagajniško potrdilo in/ali račun in/ali dokument, ki potrjuje dostavo izdelka kupcu so edini dokumenti, ki dajejo pravico do storitev, ki jih zagotavlja ta garancija. Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka ga mora kupec predložiti skupaj z originalnim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom podjetja Haier. Podjetje Haier si pridržuje pravico, da odreče izvedbo svojih obveznosti v zvezi s to garancijo, če je kupec po nakupu informacije ali podatke o izdelku, navedene na nakupnih in/ali dostavnih dokumentih, spremenil ali izbrisal, oz. če ob uveljavljanju garancije manjkajo. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.

3 - PONUJENI POGOJI IN POSTOPEK SPROŽANJA SERVISNE POMOČI (ne velja za mikrovalovne pečice)
Izdelke podjetja Haier, razen mikrovalovnih pečic, pokriva garancija na licu mesta. Kupec, ki razpolaga s katerimkoli od izdelkov, pri katerem je prišlo do tehničnih težav ali okvare (ne velja za nove izdelke, pri katerih je poškodba ugotovljena ob odpiranju embalaže, glejte točko 5), lahko zahteva pomoč s klicem na številko za pomoč 01 520 7550 ali preko spletne strani (www.haier-europe.com), kjer lahko na straneh “Service” in “Service Centres” (servisni centri) poišče podobne podatke o najbližjem servisnem centru za svoj izdelek. Servisni center bo opravil obisk na domu kupca in izvedel potrebne posege na izdelku. Če popravila ni mogoče opraviti na lokaciji kupca, bo servisni center organiziral prevoz z lastnim vozilom ali z vozilom prevoznika (glejte omejitve, točka 2), ki ima sporazum s podjetjem Haier, od lokacije kupca do servisnega centra in po končanem popravilu vračilo izdelka na lokacijo kupca. Glede na ugotovljeno vrsto in resnost težave bo pooblaščeni servisni center podjetja Haier sprejel odločitev o izvajanju popravila na lokaciji oz. o odvozu. Če je na izdelku prišlo do hujše okvare, katere strošek popravila se po oceni podjetja Haier približuje vrednosti novega izdelka, bo servisni center v soglasju s podjetjem Haier izdelek v celoti zamenjal. V drugih primerih bo center izvedel popravilo in zamenjal okvarjene dele. Okvarjeni izdelki ali deli se lahko zamenjajo z enakimi ali s tehnično enakovrednimi. V primeru, da nista mogoča niti popravilo niti zamenjava izdelka, se podjetje Haier obvezuje, da bo kupcu povrnilo nakupno ceno izdelka. V takih primerih bo podjetje Haier pri določanju višine vračila upoštevalo stanje obrabe, ki jo trenutno izkazuje izdelek. Če se ugotovi, da je izdelek okvarjen, je servisna storitev v celoti brezplačna. Če se ugotovi, da izdelek ni bil okvarjen, lahko servisni center kupcu izstavi račun za obisk in povračilo vseh stroškov prevozov izdelka.

4 - PONUJENI POGOJI IN POSTOPEK SPROŽANJA SERVISNE POMOČI (mikrovalovne pečice)
Mikrovalovne pečice podjetja Haier krije garancija ob dostavi v servis. Kupec, ki ima takšen izdelek s tehnično težavo ali okvaro (ne velja za nove izdelke, pri katerih je bila ugotovljena poškodba ob jemanju iz embalaže, glejte točko 5), naj okvarjeni izdelek dostavi pooblaščenemu servisnemu centru.

5 - NOVI IZDELKI, PRI KATERIH SE UGOTOVI POŠKODBA OB ODPIRANJU EMBALAŽE
Če se ob odpiranju originalne embalaže ugotovi, da se je izdelek med prevozom poškodoval, se ga ne sme namestiti (glejte omejitve, točka 2) in se ga ne sme pošiljati ali odpeljati v popravilo v servisni center. V takem primeru je kupec dolžan stopiti v stik s trgovcem ali prodajalcem, ki bo stopil v stik s podjetjem Haier in, glede na posebnosti primera, dal kupcu navodila glede najboljšega nadaljnjega ukrepanja