Informationssida

Garantiförklaring för Haier Home Appliances

Vad man ska göra för att dra nytta av garantin

För all brist på överenskommelse vid leverans som hänför sig till tillverkaren, garanterar Hoover sina produkter enligt de villkor som fastställs i konsumentköplagen och i enlighet med bestämmelserna i ett år från och med datumet på leveransen som rapporterats och certifierats med ett giltigt kvitto.

För att garantin ska fungera måste det bevisas med ett leveransdokument eller ett dokument som är avgiftsbelagt, leveransdatum samt uppgifter om själva produkten. Vid underhållsarbete måste dokumentationen visas till tekniker.

Dina rättigheter

Om varan går sönder under garantitiden har du rätt att kräva:

  • Att varan lagas
  • Att din vara ersätts
  • Att få avdrag på priset
  • Att köpet hävs
  • Att få skadestånd

Dock kan du inte ställa alla krav på samma gång. Du måste även ha ett giltigt bevis och kvitto för att ställa dessa krav. Läs mer om dina rättigheter i konsumentköplagen.