Informacije

Jamstvena izjava

Jamstvena izjava za kućanske aparate društva Haier

Ovim jamstvom nadopunjuju se i ne zamjenjuju nikakva druga prava krajnjeg korisnika aparata, a posebno se ne utječe na prava kupca utvrđena hrvatskim propisima kojima se provodi Direktiva 1999/44/EZ.

1. Opća pravila

 

Trajanje: Društvo Haier Europe Trading Srl u daljnjem tekstu „društvo Haier” u skladu s odredbama navedenim u nastavku nudi svojim kupcima jamstvo za svoje proizvode na razdoblje od 24 mjeseca od datuma kupnje.

Teritorij: ovo jamstvo vrijedi samo za usluge pod jamstvom koje se pružaju u Republici Hrvatskoj i odnosi se samo na aparate robne marke Haier koje društvo Haier prodaje u Republici Hrvatskoj.

Valjanost: račun i/ili ulazna faktura i/ili prijevozna dokumentacija relevantni za isporuku aparata kupcu jedini su dokumenti kojima se daje pravo na usluge obuhvaćene ovim jamstvom i moraju se izdati s jamstvenim listom društva Haier za svaku uslugu. Društvo Haier zadržava pravo na neispunjavanje obveza pod ovim jamstvom ako je kupac informacije ili podatke o dokumentaciji za kupnju i/ili isporuku aparata izmijenio ili izbrisao nakon kupnje ili ako oni nedostaju u trenutku servisa.

 

2. Ograničenja

 

Društvo Haier ne snosi odgovornost za troškove servisa iz razloga navedenih u nastavku i za njih trošak rada i dijelova za intervenciju ovlašteni pružatelj usluga servisa društva Haier može naplatiti kupcu:

• Periodične provjere ili održavanje uključujući čišćenje filtra/pumpe (upute se nalaze u priloženom korisničkom priručniku) i/ili servisiranje potrošnih dijelova kao što su gumene brtve, filtar za ugljen, filtri za masnoću, ručice.

• Kvarovi zbog ugradnje aparata koja nije u skladu s navedenim u korisničkom priručniku.

• Kvarovi zbog zlouporabe i/ili nepravilne uporabe i/ili neispunjavanja zahtjeva navedenih u korisničkom priručniku priloženom aparatu u trenutku prodaje.

• Nepravilna uporaba ili neispunjavanje tehničkih i/ili sigurnosnih zahtjeva u zemlji u kojoj se aparat upotrebljava.

• Kvarovi nastali zbog radnji ili izmjena aparata koje je izvela osoba koju društvo Haier nije ovlastilo.

• Kvarovi zbog vanjskih čimbenika uključujući vremenske i okolišne uvjete, nepravilno napajanje električnom energijom, pre/pod napone ili nadstruju itd.

• Kvarovi zbog neprikladne ventilacije i posljedične dodatne potrošnje energije aparata.

• Ako aparat nije dostupan zbog nedovoljnog prostora ili ako se aparat ne može ukloniti sa svog položaja zbog okolnih ormarića, radnih površina ili druge opreme ili bilo kakvih oštećenja nastalih pri uklanjanju ili ponovnoj ugradnji aparata.

• Novi aparati pronađeni s oštećenjem kao što su ogrebotine i udubljenja pri otvaranju pakiranja koji su se oštetili zbog prijevoza ili drugih razloga kao što su ljestve, kamioni, skele ili drugi sustavi za podizanje.

• Slučajno oštećenje ili gubitci nastali zbog neupotrebljavanja

• Proizvoda, financijskih troškova ili bilo kakvi gubitci hrane ili gubitak ili oštećenje informacija koje je kupac pohranio u bilo kojem obliku.

• Dodatci kao što su police, kutije za jaja, stalci za boce, svjetiljke, kabeli za napajanje, vodiči, crijeva, daljinski upravljači koji nedostaju ili za koje su se zaprimili zahtjevi za naknadu štete nakon 7 dana od datuma isporuke krajnjeg korisnika.

• Nema pronađenih kvarova (NFF).

• Savjet kupcu o načinu rukovanja aparatom (upute se nalaze u priloženom priručniku).

• Za aparate koji se upotrebljavaju u komercijalnom okruženju uključujući urede društvo Haier pruža jamstvo od 6 mjeseci.

 

3. Ponuđeni uvjeti i postupak za aktiviranje usluge nakon prodaje (neuključujući male kućanske aparate)

 

Aparati društva Haier (neuključujući male kućanske aparate) obuhvaćaju se kućnim jamstvom.

Kupci koji imaju jedan od tih aparata s tehničkim problemom ili kvarom (osim novih aparata pronađenih s oštećenjem pri otvaranju pakiranja (pogledajte 5. odjeljak Novi aparati pronađeni s oštećenjem pri otvaranju pakiranja)) trebaju se obratiti odgovarajućem ovlaštenom servisnom centru društva Haier pozivanjem odgovarajućeg servisnog broja ili maloprodajnika od kojeg se aparat kupio.

Ovlašteni servisni centar društva Haier šalje inženjera u dom kupca da popravi aparat. Kad god se popravak ne može obaviti u kući kupca, ovlašteni servisni centar društva Haier organizira preuzimanje neispravnog aparata od kupca i njegovo vraćanje nakon popravka koristeći se vlastitim vozilima ili prijevoznikom koji ima sporazum s društvom Haier (pogledajte 2. odjeljak Ograničenja).

Ovlašteni servisni centar društva Haier procjenjuje rješenje koje treba primijeniti u skladu s razmjerom neispravnosti aparata. Ako aparat ima ozbiljnu neispravnost zbog koje se troškovi popravka koje snosi društvo Haier približe vrijednosti novog aparata, ovlašteni servisni centar obavještava društvo Haier koje tada odlučuje hoće li zamijeniti cijeli aparat. Ako je dogovor takav, društvo Haier izdaje broj odobrenja povrata (RMA) kupcu, a kupac daje maloprodajniku taj broj za aktiviranje razmjene jer u suprotnom aparat se popravlja mijenjanjem neispravnih dijelova.

Aparati ili dijelovi koji su jednaki ili imaju ista obilježja mogu se upotrijebiti za zamjenu. Servis za kupca potpuno je besplatan ako se utvrdi da je aparat neispravan.

Ako se ne utvrdi neispravnost aparata, troškove rada za intervenciju, preuzimanje u domu kupca i moguće troškove prijevoza aparata ovlašteni servisni centar društva Haier može naplatiti kupcu. 

 

4. Ponuđeni uvjeti i postupak za aktiviranje usluge nakon prodaje (mikrovalne pećnice i mali kućanski aparati)

 

Kupci s mikrovalnim pećnicama i drugim malim kućanskim aparatima s tehničkim problemom ili kvarom trebaju se obratiti odgovarajućem ovlaštenom servisnom centru društva Haier, ovisno o maloprodajniku od kojeg su kupili aparat, pozivanjem odgovarajućeg servisnog broja. Operater pozivnog centra objašnjava cijeli postupak.

 

5. Novi aparati pronađeni s oštećenjem pri otvaranju pakiranja

 

Novi aparati za koje pri prvom otvaranju originalnog pakiranja društva Haier kupac utvrdi da su se oštetili tijekom prijevoza NE smiju se ugrađivati (pogledajte 2. odjeljak Ograničenja) ili slati/odnositi društvu Haier

Ovlašteni servisni centar za popravak. Za upravljanje tim slučajevima krajnji kupci moraju se obratiti maloprodajniku koji ovisno o slučaju kupcu pruža najprikladnije rješenje u dogovoru s društvom Haier.