Informatie pagina
Voorwaarden verlengde garantie

Voorwaarden verlengde garantie

De hiernavolgende Algemene voorwaarden gelden voor producten die zijn gekocht tot en met 31/12/2021.
Voor producten die zijn gekocht vanaf 01/01/2022 kunt u de aanbieding raadplegen via de volgende link.

 

 

KOELKAST 1 METER BREEDTE        

PROMOTIONELE VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* VAN DE COMPRESSOR     

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar (wat overeenkomt met de MAXIMALE LEVENSDUUR) de compressorkosten op een  aantal koelkastmodellen die zijn aangeschaft bij erkende dealers.

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product. Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

Telefoon: 070 891 25 67       

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor, en zal u vervolgens informatie verstrekken over de HAIER-monteur in uw buurt.

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar  vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten).

* 20 jaar is de geschatte  levensduur        

Territorium:

Deze garantie is alleen effectief voor reparaties die worden verricht  binnen het grondgebied van het Nederland en heeft alleen betrekking op  producten van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie  binnen het grondgebied van Nederland.

Geldigheid:

Het certificaat van productregistratie binnen 30 dagen na de aanschafdatum samen met het ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat getuigt van levering van het product aan de klant,  zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die worden  geboden onder deze garantie, en moeten worden gepresenteerd bij  verzoeken om assistentie.

Haier behoudt zich het recht voor om te weigeren aan zijn  garantieverplichtingen te voldoen in het geval dat de informatie van het  certificaat van productregistratie of de data die staan vermeld op het  aanschaf- en/of leveringsdocument van het product door de klant zijn  gewijzigd of geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat  wordt verzocht om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, wordt de verlengde garantie nietig en  biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids- en verzend-/reiskosten voor reparaties die worden  uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de  verlengde garantie volgens de regels en voorwaarden die in dit document  zijn gedefinieerd:

HRF-800DSG7*, HRF-800DGS8*, HB25FSSAAA*, HB25FSNAAA*

*= alle versies

2 – Beperkingen        

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van  de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de  kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties  door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de  klant:

- oneigenlijk  gebruik van het product, dat strijdig is met de aanwijzingen in de  gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij het product is  geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme weersomstandigheden,  spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste elektrische voeding,  of onjuist gebruik van het apparaat of het niet naleven van technische  en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn in het land van gebruik.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door dergelijke gebeurtenissen;

- producten die defect geraakt zijn door een installatie die niet overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming hadden van Haier.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de compressor;

- producten die zijn aangeschaft bij een niet-erkende Haier-dealer;

- Haier biedt geen compensatie voor de kosten van bedorven voedsel of wijn

KOELKAST COMBI – SBS – MULTI DEUR        

PROMOTIONELE VERLENGDE GARANTIE VAN 10 JAAR OP DE COMPRESSOR        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 12 jaar de kosten van een compressor op een aantal koelkastmodellen die zijn aangeschaft bij erkende dealers.

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen  vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER koelkast, noteer dan de modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem vervolgens contact op met het HAIER Customer

Contact-center:

Telefoon: 070 891 25 67       

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in aanmerking komt voor de verlengde garantie op de compressor, en zal u vervolgens informatie verstrekken over de HAIER-monteur in uw buurt.

TERMEN EN VOORWAARDENVOOR DE VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de compressor is bedoeld als aanvulling, dus niet als vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de compressor, op het betrokken model, gedurende een periode van 12 jaar vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd.  (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 10 jaar verlengde  garantie voor uitsluitend de compressorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen effectief voor reparaties die worden verricht  binnen het Nederlands grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  Nederlands grondgebied.

Geldigheid:

Het certificaat van productregistratie binnen 30 dagen na de aanschafdatum samen met het ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat getuigt van levering van het product aan de klant,  zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die worden  geboden onder deze garantie, en moeten worden gepresenteerd bij  verzoeken om assistentie.

Haier behoudt zich het recht voor om te weigeren aan zijn garantieverplichtingen te voldoen in het geval dat de informatie van het certificaat van productregistratie of de data die staan vermeld op het aanschaf- en/of leveringsdocument van het product door de klant zijn  gewijzigd of geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat  wordt verzocht om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert biedt Haier niet de verlengde garantie op de compressor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van een aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids- en verzend-/reiskosten voor reparaties die worden uitgevoerd in het kader van de verlengde garantie worden door het Haier Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte compressor.

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit document zijn gedefinieerd:

A2FE735*, A3FE737*, A3FE735*, A3FE742*, A3FE743*, A3FE835*, A3FE837*, A4FE742*, AFE735*, B3FE742*, C2FE732*, C2FE736*, C2FE836*, C3FE732, C3FE735*, C3FE737*, C3FE744*, C3FE835*, C3FE837*, C3FE844*, HB16FMAAA, HB18FGSA*, HRF-522DG7, HRF-630*, HTF-452*, HTF-610*, HTF-710*, HTF-520IP7, HTF-540DP7, HTR3619E*, HTR5619E*, HSR3918E*, HB25*, HB26* 

*= alle versies

2 – Beperkingen        

In de onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van de verlengde garantie op de compressor; in deze situaties worden de kosten van de compressor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

- oneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste elektrische voeding, of onjuist gebruik van het apparaat of het niet naleven van technische en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn in het land van gebruik.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die defect geraakt zijn door een installatie die niet overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product geleverd is, en/of defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of wijzigingen op producten door personen die daarvoor geen toestemming hadden van Haier.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de compressor.

- Een product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

- Haier compenseert niet de kosten van bedorven voedsel of wijn;

WASMACHINE        

PROMOTIONELE VERLENGDE GARANTIE VOOR DE LEVENSDUUR* OP DE MOTOR DIRECT MOTION        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 20 jaar de kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden opgegeven, is pas geldig na registratie van het product Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

Telefoon: 070 891 25 67      

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal u vervolgens informatie verstrekken over de HAIER-monteur in uw buurt.

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als  vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2 jaar standaardgarantie op het hele apparaat + 18 jaar verlengde garantie  voor uitsluitend de motorkosten)

* 20 jaar is de geschatte  levensduur        

Territorium:

Deze garantie is alleen effectief voor reparaties die worden verricht  binnen het Nederlands grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  Nederlands grondgebied.

Geldigheid:

Het certificaat van productregistratie binnen 30 dagen na de aanschafdatum samen met het ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat getuigt van levering van het product aan de klant,  zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die worden  geboden onder deze garantie, en moeten worden gepresenteerd bij  verzoeken om assistentie.

Haier behoudt zich het recht voor om te weigeren aan zijn  garantieverplichtingen te voldoen in het geval dat de informatie van het  certificaat van productregistratie of de data die staan vermeld op het  aanschaf- en/of leveringsdocument van het product door de klant zijn  gewijzigd of geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat  wordt verzocht om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert biedt Haier niet de verlengde garantie op de motor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids- en verzend-/reiskosten voor reparaties die worden  uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit document zijn gedefinieerd:

HW70-B14266, HW70-B12636, HW70-B1426, HW80-B14266A, HW80-BD1626, HW80-BD16266, HW80-B14266A-EC, HW80-B14266, HW80-B14636, HW80-BD14756, HW80-B14876, HW80-B14979, HW90-B14979, HW90-B14266A, HW90-B14636, HW100-B14636, HW100-BD14756, HW100-B14266A, HW120-B14686, HW120-B14686-F, HW120-B1558, HWD120-B1558U, HW100-B12636NE

2 – Beperkingen        

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van de verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten van de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

- oneigenlijk gebruik van het product, dat strijdig is met de aanwijzingen in de gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij het product is geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme weersomstandigheden, spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste elektrische voeding,  of onjuist gebruik van het apparaat of het niet naleven van technische  en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn in het land van gebruik.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die defect geraakt zijn door een installatie die niet overeenstemt met  de instructies in de handleiding die bij het product geleverd is, en/of  defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of wijzigingen op  producten door personen die daarvoor geen toestemming hadden van Haier.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

- Een product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

- Haier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

- Haier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.

WASMACHINE        

PROMOTIONELE VERLENGDE GARANTIE VAN 3 JAAR OP DE MOTOR INVERTER        

Haier Benelux SA hierna te noemen “Haier”, biedt u gedurende 5 jaar de  kosten van de motor op een aantal wasmachinemodellen die zijn  aangeschaft bij erkende dealers.

DOE HET VOLGENDE OM DE VERLENGDE GARANTIE TE ACTIVEREN:

De verlengde garantie voor de betrokken modellen, die hieronder worden  opgegeven, is pas geldig na registratie van het product Deze registratie moet worden uitgevoerd binnen 30 dagen  vanaf de datum waarop het product is aangeschaft.

DOE HET VOLGENDE VOOR SERVICE IN HET KADER VAN DE VERLENGDE GARANTIE:

Mocht er een defect optreden in uw HAIER wasmachine, noteer dan de modelnaam, het serienummer en de aankoopdatum van het apparaat, en neem vervolgens contact op met het HAIER Customer Contact-center:

Telefoon: 070 891 25 67       

Het HAIER Customer Contact-center zal nagaan of uw product in aanmerking komt voor de verlengde garantie op de motor, en zal u  vervolgens informatie verstrekken over de HAIER-monteur in uw buurt.

TERMEN EN VOORWAARDEN VOOR VERLENGDE GARANTIE:

De garantie op de motor is bedoeld als aanvulling, dus niet als vervanging van andere wettelijk vastgelegde rechten van de koper  (klant), en heeft geen enkele invloed op de rechten van de klant zoals  die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1.Algemene regels        

Duur:

Haier biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden garantie op de motor, op het betrokken model, gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum waarop het product werd aangeschaft en/of werd geleverd. (2 jaar  standaardgarantie op het hele apparaat + 3 jaar verlengde garantie voor  uitsluitend de motorkosten)

Territorium:

Deze garantie is alleen effectief voor reparaties die worden verricht  binnen het Nederlands grondgebied en heeft alleen betrekking op producten  van het merk HAIER die zijn verkocht door de Haier-organisatie binnen  Nederlands grondgebied.

Geldigheid:

Het certificaat van productregistratie binnen 30 dagen na de aanschafdatum samen met het ontvangstbewijs en/of de aankoopfactuur en/of het transportdocument dat getuigt van levering van het product aan de klant, zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die worden geboden onder deze garantie, en moeten worden gepresenteerd bij verzoeken om assistentie.

Haier behoudt zich het recht voor om te weigeren aan zijn  garantieverplichtingen te voldoen in het geval dat de informatie van het  certificaat van productregistratie of de data die staan vermeld op het  aanschaf- en/of leveringsdocument van het product door de klant zijn  gewijzigd of geschrapt na de aanschaf, of ontbreken op het moment dat  wordt verzocht om assistentie.

Als de klant het product niet binnen 30 dagen na de aanschafdatum registreert biedt Haier niet de verlengde garantie op de motor, maar alleen de standaardgarantie van 2 jaar.

Belangrijke mededeling:

Als de klant op de productregistratiepagina van een  aanschafdatum invoert die niet overeenstemt met de aanschafdatum op het  ontvangstbewijs en/of de factuur, vervalt de verlengde garantie op de  motor en biedt Haier dus de standaardgarantie van 2 jaar.

Kosten:

De arbeids- en verzend-/reiskosten voor reparaties die worden  uitgevoerd in het kader van deze garantie worden door het Haier  Authorised Service Centre rechtstreeks in rekening gebracht aan de  klant; Haier draagt uitsluitend de kosten van de defecte motor:

Betrokken modellen:

Hieronder staat de lijst van modellen die kunnen worden gedekt door de  verlengde garantie volgens de voorwaarden en regels die in dit document  zijn gedefinieerd:

HW70-BP14636, HW70-BP12758, HWD80-B14636, HW80-BP14636, HW90-BP14636, HW100-BP14636

2 – Beperkingen        

In onderstaande gevallen levert Haier geen service in het kader van de  verlengde garantie op de motor; in deze situaties worden de kosten van  de motor en andere vervangingsonderdelen voor reparaties door het  erkende Haier Servicecentrum in rekening gebracht aan de klant:

- oneigenlijk  gebruik van het product, dat strijdig is met de aanwijzingen in de  gebruikshandleiding die ten tijde van de verkoop bij het product is  geleverd, of blootstelling aan bliksem, extreme weersomstandigheden,  spanning of stroompieken, onvoldoende of onjuiste elektrische voeding,  of onjuist gebruik van het apparaat of het niet naleven van technische  en/of veiligheidsnormen die van toepassing zijn in het land van gebruik.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die defect geraakt zijn door een installatie die niet overeenstemt met de instructies in de handleiding die bij het product geleverd is, en/of  defecten die veroorzaakt zijn door reparaties of wijzigingen op  producten door personen die daarvoor geen toestemming hadden van Haier.  Haier compenseert geen schade die veroorzaakt is door deze producten;

- producten die niet defect bevonden worden door een Haier-monteur, of defect bevonden worden in andere delen dan de motor.

- Een product dat is aangeschaft bij een niet door Haier erkende dealer.

- Haier draagt niet de kosten van interventies waarbij speciale apparatuur nodig is zoals een lift of elevator.

- Haier compenseert niet de kosten van beschadigde kleding.