Informasjonsside

Garantierklæring for Haier hvitevarer

Garantibetingelser

Hva du skal gjøre for å dra nytte av garantien

For all eksisterende mangel på samsvar på leveringstidspunktet som kan tilskrives produsenten, garanterer Hoover sine produkter i henhold til vilkårene og betingelsene definert i garantibetingelsene og i samsvar med regulatoriske bestemmelser i en periode på fem år, fra datoen for levering av varene, som rapportert og bekreftet av en gyldig kvittering.
For at garantien skal være virksom, er det nødvendig å bevise, med et leveringsdokument eller et dokument gyldig for skatteformål, leveringsdatoen og dataene til selve produktet. Ved vedlikeholdsarbeid skal dokumentene vises til teknikeren.

Hva lovgarantien sikrer

  • Reservedeler gratis og originale: komponenter som ikke fungerer vil bli erstattet med originale reservedeler.
  • Arbeidsfri.
  • Gratis transport: hvis reparasjonen krever overføring av apparatet til et autorisert servicesenter, vil det være på bekostning av Hoover.
  • Gratis erstatning hvis produktet er uopprettelig.
  • Ingen bidrag til det autoriserte servicesenteret innen de første 6 månedene fra kjøpsdatoen.