Информационна страница

Ръководство за указания

Изтеглете от уебсайта ръководствата за употреба на вашия уред във формат PDF: изберете продуктовата линия, модела или кода на уреда, който ви интересува. Ако не е налице, можете да го заявите, като попълните формуляра. По отношение на телефонния номер на техническата помощ, моля, обърнете се към информацията на нашия уебсайт, която винаги се актуализира.