Информационна страница

Ръководство за указания

Изтеглете от уебсайта ръководствата за употреба на вашия уред във формат PDF: изберете продуктовата линия, модела или кода на уреда, който ви интересува. Ако не е налице, можете да го заявите, като попълните формуляра. По отношение на телефонния номер на техническата помощ, моля, обърнете се към информацията на нашия уебсайт, която винаги се актуализира.

Продуктова линия

ОХЛАЖДАНЕ
ИЗМИВАНЕ И СУШЕНЕ

За съжаление услугата временно не е налична