WIE WIJ ZIJN

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

WAAROM WE UW GEGEVENS VERWERKEN

HOE WE UW GEGEVENS VERWERKEN

MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN

RECHTEN

Privacyverklaring

WIE WIJ ZIJN

WELKE GEGEVENS WE VERWERKEN

WAAROM WE UW GEGEVENS VERWERKEN

HOE WE UW GEGEVENS VERWERKEN

MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN

RECHTEN

Geachte gebruiker,

op deze pagina vindt u informatie over het beheer van uw persoonsgegevens via de site  (hierna"Site").

Wij verstrekken deze informatie niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens onder Verordening (EU) 2016/679 (hierna"Verordening"), maar ook omdat wij van mening zijn dat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde van ons bedrijf is en wij u alle informatie willen verstrekken die u kan helpen om uw privacy te beschermen en om het gebruik te controleren dat van uw gegevens wordt gemaakt met betrekking tot de navigatie-ervaring op onze site.

Wie wij zijn

De Site en de daarin aangeboden diensten worden aangeboden door Candy Hoover Group S.r.l., die uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. degene die de beslissingen neemt over de methoden en doeleinden van de verwerking, is Candy Hoover Group S.r.l. met maatschappelijke zetel in Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) en administratieve zetel in Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italië, Fiscaal Nr./Handelsreg. van Monza en Brianza 04666310158 – BTW-nr. 00786860965 (hierna "CHG").

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna de"FGB" genoemd) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door CHG.

U kunt contact opnemen met de FGB op het volgende e-mailadres
data.protection@candy-group.com of per post, door te schrijven aan:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italië

t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming.

Welke gegevens we verwerken

Wanneer u de Site gebruikt, van de aangeboden diensten profiteert of om hulp en ondersteuning vraagt, verwerkt CHG enkele persoonsgegevens over u. Hieronder vindt u alle informatie.

Soort en bron van persoonsgegevens

Wanneer u de Site bezoekt, de Site raadpleegt of online formulieren invult, bijvoorbeeld om hulp te vragen, of wanneer u beslist om commerciële communicatie te ontvangen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken (d.w.z. gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen):

 1. gegevens die u verstrekt door het invullen van online formulieren of via telefonisch contact met ons, bijvoorbeeld om hulp te vragen, waaronder identificatiegegevens (naam en achternaam), contactgegevens (e-mailadres, vast en mobiel telefoonnummer), woonplaats, informatie over de gekochte producten (datum van aankoop, productcode en productlijn, productprijs, etc....) en het type hulp dat u hebt aangevraagd (inclusief de informatie in de ruimte die is gereserveerd voor de details van de aanvraag);
 2. gegevens die wij verzamelen tijdens het surfen op de Site (zogenaamde navigatiegegevens), zoals uw IP-adres, adressen in URI-notatie, het tijdstip waarop u uw verzoek indient, de wijze waarop u het verzoek bij de server indient, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. De overdracht van dergelijke informatie is impliciet in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan door de aard ervan, door middel van associaties en verwerking met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site.

Waarom we uw gegevens verwerken

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u in staat te stellen de Site veilig te gebruiken, hulp te krijgen bij het product of de diensten met betrekking tot het product, uw huishoudelijke apparaat te registreren, eventuele verdere verzoeken te behandelen en servicecommunicatie te ontvangen.

Het is belangrijk voor ons om meer te weten te komen over de manier waarop onze diensten worden gebruikt en over onze gebruikers, om u en andere gebruikers diensten aan te bieden die steeds veiliger en in lijn met de marktverwachtingen zijn. Om dit te doen, kunnen we de gegevens ook in geaggregeerde vorm analyseren en, met uw toestemming, deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen en producten of diensten van de Candy Group of onze zakelijke partners voor te stellen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Hieronder vindt u alle informatie.

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 1. u toestaan om veilig door de site navigeren en uw surfervaring te verbeteren;
 2. ingaan op uw verzoek om hulp bij de bediening, het gebruik en het onderhoud van een huishoudelijk apparaat of om uw vragen over onze producten en diensten te beantwoorden. Als wij u vragen een formulier in te vullen om ons uw verzoek te sturen, vergeet dan niet dat de gegevens in de met een sterretje gemarkeerde velden verplicht zijn, aangezien wij de aanvraag niet in behandeling nemen of verwerken als u ons deze informatie niet verstrekt. Wij kunnen deze gegevens verzamelen en verwerken zonder uw toestemming, omdat deze noodzakelijk zijn om u de door u gevraagde dienst te leveren;
 3. u de mogelijkheid bieden om uw huishoudelijk apparaat te registreren en te genieten van eventuele bijkomende garanties, om updates te ontvangen over uw huishoudelijk apparaat en servicemededelingen, om toegang te krijgen tot uw informatie en die van het huishoudelijk apparaat, om servicediensten aan te vragen. Als wij u met het oog hierop vragen een formulier in te vullen, vergeet dan niet dat de gegevens in de velden gemarkeerd met een sterretje verplicht zijn, omdat wij de dienst niet zouden kunnen leveren zonder dat u ons deze informatie hebt verstrekt. Wij kunnen deze gegevens verzamelen en verwerken zonder uw toestemming, omdat deze noodzakelijk zijn om u de door u gevraagde dienst te leveren;
 4. onze nieuwsbrief ontvangen als u zich inschrijft voor deze dienst. In dit geval is de verwerking nodig om u de dienst zelf te kunnen verlenen;
 5. commerciële en promotionele communicatie ontvangen, via geautomatiseerde middelen zoals e-mail, sms, maar ook via telefoongesprekken via de operator voor producten van CHG en eventueel andere bedrijven van de Candy-groep, om deel te nemen aan marktonderzoek en enquêtes om de mate van klanttevredenheid met betrekking tot de ontvangen producten en service te bepalen, om u uit te nodigen voor initiatieven en evenementen georganiseerd door CHG. Hiervoor is uw toestemming vereist, die daarom de wettelijke basis voor de verwerking vormt. Behoudens het geval waarin u bezwaar maakt door contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen, willen we er zeker van zijn dat we u alleen berichten sturen die voor u interessant zijn en daarom zullen we alleen contact met u opnemen met aanbiedingen of berichten die passen bij uw profiel, op basis van uw voorkeuren, de producten die u hebt geregistreerd en het gebruik van onze diensten. Vergeet niet dat als u geen toestemming geeft of de gegevens die nodig zijn voor deze doeleinden niet vrijgeeft, u in ieder geval onze diensten volledig en vrijelijk kunt blijven gebruiken, maar dat u onze commerciële en promotionele communicatie over onze producten niet zult ontvangen;
 6. uw online activiteiten op de site analyseren, onder andere door gebruik te maken van gegevens van andere CHG-sites of derden, met behulp van tools voor het bijhouden van gebruikers, zoals beschreven in ons cookiebeleid;
 7. commerciële en promotionele communicatie ontvangen van onze zakenpartners die actief zijn op het gebied van support en het aanbieden van verzekeringen (bijv. verlengingen van garanties die in termijnen moeten worden betaald, verzekeringspolissen), voor hun marketingactiviteiten, ook op basis van uw voorkeuren en de producten die u hebt gekocht. Hiervoor is uw toestemming vereist, die daarom de wettelijke basis voor de verwerking vormt. Vergeet niet dat als u geen toestemming geeft of de gegevens die nodig zijn voor deze doeleinden niet vrijgeeft, u in ieder geval onze diensten vrijelijk kunt blijven gebruiken.

Hoe we uw gegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens voornamelijk door middel van registratie-, extractie-, analyse- en archiveringstools die beveiligd zijn met systemen die veiligheidsgaranties bieden die overeenstemmen met de standaard van de branche. Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen voor de tijd die nodig is voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten en wij passen technisch-organisatorische oplossingen toe voor het verwijderen van gegevens zodra deze activiteiten zijn voltooid. Hieronder vindt u alle informatie.

Verwerkingsmethoden

Wij verwerken uw gegevens hoofdzakelijk met behulp van computersystemen en analysetools door geautoriseerd personeel dat door CHG is opgeleid. Wij nemen maatregelen om de toepassing van de beginselen van correctheid, rechtmatigheid en transparantie van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Verordening) te waarborgen en uw privacy te beschermen door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die een adequaat niveau van beveiliging waarborgen, gericht op het voorkomen van verlies, onrechtmatig en onjuist gebruik van en ongeoorloofde toegang tot uw gegevens. We kunnen ook gebruik maken van digitale (e-mail, instant messaging systemen etc.) en telefonische (bellen, SMS etc.) communicatiekanalen en de post.

Het bewaren van gegevens

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en, voor civiele doeleinden, uiterlijk op het einde van de periode van 10 jaar. Profileringsgegevens, voor zover relevant, worden voor maximaal 2 jaar bewaard.

Als u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of ermee instemt om onze commerciële communicatie te ontvangen, kunt u te allen tijde verzoeken om annulering van deze diensten door naar de hieronder vermelde adressen te schrijven. In dit geval worden uw gegevens alleen bewaard om u andere door u gevraagde diensten te kunnen blijven leveren (bijv. registratie van een product voor de betreffende garantie indien van toepassing, verzoeken om assistentie, etc.). Evenzo kunt u, indien u akkoord gaat met de ontvangst van onze commerciële communicatie, te allen tijde bezwaar maken tegen het opstellen van profielen en het personaliseren van aanbiedingen op de hieronder beschreven wijze.

Met wie wij uw gegevens delen

Om de werking van de website te garanderen en u de diensten aan te bieden die de website bevat, maakt CHG gebruik van externe leveranciers. De toegang tot uw gegevens door deze leveranciers wordt geregeld door specifieke contractuele overeenkomsten die het gebruik van deze gegevens beperken tot de verwerking die alleen noodzakelijk is voor de werking van de Site en de diensten die op de Site beschikbaar zijn en volgens onze instructies. Deze entiteiten treden op als gegevensverwerkers (hierna"gegevensverwerkers" genoemd) en kunnen worden opgeroepen om direct te reageren indien zij de gegevens verwerken op een wijze die overeenstemt met de ontvangen instructies.

In principe bewaart CHG gegevens in Italië of de Europese Unie, maar sommige gegevens kunnen worden verwerkt door leveranciers buiten de Europese Unie. In dergelijke gevallen heeft CHG specifieke contractuele overeenkomsten gesloten die de leverancier niet alleen binden aan de bovengenoemde garanties, maar ook aan de aanvullende garanties waarin de Verordening voorziet (bv. toepassing van contracten die door de Europese Commissie overeenkomstig de Verordening zijn goedgekeurd). 

Hieronder vindt u alle informatie.

Communicatie en verspreiding van gegevens

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijk vereiste communicatie, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan bevoegd CHG-personeel dat naar behoren is geïnformeerd en opgeleid, of aan het personeel van derden die voor en in opdracht van CHG werken als gegevensverwerkers, met inbegrip van bedrijven die voor en na de verkoop assistentie verlenen aan de huishoudelijke apparatuur.

In het geval van een verzoek om assistentie zullen uw gegevens worden geraadpleegd door de bedrijven van de Candy Group in uw land die deze dienst aanbieden als verantwoordelijke, die toegang hebben tot informatie met betrekking tot eventuele storingen of defecten die door de producten worden gemeld.

Daarnaast  gebruikt CHG voor specifieke eisen met betrekking tot de locatie van de servers van CHG en/of haar leveranciers voor de levering van diensten (inclusief telefonische ondersteuning en hostingdiensten) ook leveranciers - als gegevensverwerkers - in derde landen buiten de Europese Unie. In dergelijke gevallen verbindt CHG zich ertoe te zorgen voor een adequaat niveau van bescherming en beveiliging, onder meer door middel van contractuele overeenkomsten, met inbegrip van het sluiten van modelcontractbepalingen. Voor de gegevens die in het CRM zijn geregistreerd heeft de betreffende leverancier zich bij het Privacy Shield aangesloten.

In het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten, kunnen uw gegevens worden verstrekt aan beroepsbeoefenaars, adviesbureaus of andere personen die als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken optreden.

Bovendien kunnen uw gegevens met uw toestemming worden bekendgemaakt aan derden in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, onder wie de zakelijke partners van CHG die actief zijn op het gebied van support en het aanbieden van verzekeringen (bijv. in termijnen te betalen garantieverlengingen, verzekeringspolissen) voor hun eigen marketing- of dienstverleningsactiviteiten.

In geval van toestemming voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt door marketingbureaus of andere bedrijven, als gegevensverwerkers, voor doeleinden met betrekking tot het beheer en de levering van nieuwsbrieven en bedrijfsinformatie via e-mail, rechtstreekse verkoop, marktonderzoek of andere promotionele activiteiten, zoals wedstrijden en prijsvragen.

Ten slotte kunnen, indien CHG betrokken is bij bedrijfstransacties, met inbegrip van buitengewone transacties, de gegevens worden verstrekt aan de bij dergelijke transacties betrokken personen en aan de beroepsbeoefenaars die CHG of de andere personen die bij dergelijke transacties betrokken zijn, indien nodig ten behoeve van de betreffende beoordelingen.

Voor meer informatie over degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens namens CHG, kunt u schrijven naar het CHG-hoofdkantoor ter attentie van de FGB of naar het volgende e-mailadres data.protection@candy-group.com.

Welke rechten u hebt op grond van de wet en hoe u deze kunt uitoefenen

De wet geeft u het recht om te controleren hoe uw gegevens worden verwerkt en, indien nodig, het gebruik van uw gegevens te beperken. U kunt deze rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met ons bedrijf en te schrijven naar de adressen die aan het begin zijn opgegeven. CHG zal al het nodige doen om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken.

Hieronder vindt u alle informatie.

Rechten van de betrokkenen

Overeenkomstig de artikelen 15-21 van de Verordening hebt u het recht om:

 • een bevestiging van het bestaan van uw persoonsgegevens te ontvangen, toegang te krijgen tot de inhoud ervan en een kopie te krijgen (recht van inzage);
 • uw persoonsgegevens bij te werken, te wijzigen en/of te corrigeren (recht op rectificatie);
 • wissing of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verzoeken in de gevallen waarin de Verordening voorziet, met inbegrip van het geval waarin de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of indien het niet nodig is ze te bewaren in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt (recht op gegevenswissing en recht op beperking van de verwerking);
 • de toestemming, waar verleend, te allen tijde en zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven, in te trekken (recht op intrekking van de toestemming);
 • binnen de grenzen van de bepalingen van de Verordening, een kopie van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen en te verzoeken dat deze gegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke worden doorgezonden indien dit technisch mogelijk is (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • zich te verzetten tegen de verwerking in gevallen waarin de Verordening daarin voorziet(recht van verzet).

Wij informeren u dat verzoeken om wissing van gegevens onderworpen zijn aan de verplichtingen van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bewaring van documenten.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar data.protection@candy-group.com of schrijven naar

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italië

t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming (FGB).

Wanneer u contact met ons opneemt, dient u ervoor te zorgen dat u uw naam, e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer(s) vermeldt, zodat wij uw aanvraag correct kunnen afhandelen.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet in overeenstemming met de wet zijn verwerkt of als er een geschil bestaat over het gebruik ervan, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Meer informatie - Links

Binnen de Site vindt u ook links naar sites van derden; wij nodigen u daarom uit om hun privacyverklaring te lezen om te weten te komen hoe en voor welke doeleinden uw gegevens via deze sites worden verwerkt.

Updates van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan in de loop der tijd worden bijgewerkt, en derhalve zal CHG de datum van de nieuwste versie onderaan de verklaring aangeven.

Nieuwste versie 25/03/2019