Cookie Policy

Cookies jsou malé textové soubory, které uživatelem navštívené webové stránky zasílají na jeho počítač, kde jsou uložené, aby byly znovu odeslané při další návštěvě webových stránek.

Cookies jsou používány pro různé účely, mají rozdílné vlastnosti a mohou být použity jak majitelem navštívených webových stránek, tak třetími stranami.

Dále naleznete všechny informace o cookies, které jsou používány těmito webovými stránkami, společně s návodem, jak ovládat vaše cookies nastavení.

Pro více informací o souborech cookies a o jejich obecných funkcích navštivte informační webové stránky allaboutcookies.org; www.youronlinechoise.eu.

Cookies používané těmito webovými stránkami

Použití souborů cookies je zahrnuto v politice ochrany osobních údajů – všeobecných podmínkách, vydané správcem dat, společností Candy Hoover Group S.r.l. s jediným společníkem, společností řídící a koordinující činnost Candy S.p.A., sídlo společnosti: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) – Itálie.

Pro veškeré informace, požadované článkem 13 italského zákona o ochraně osobních údajů klikněte zde.

Technické cookies, které nevyžadují souhlas uživatele:

Cookies používané striktně pouze k fungování těchto webových stránek a k poskytnutí služby:

  • COOKIE_SUPPORT, technické, trvalé;
  • JSESSIONID, dočasné;
  • LFR_SESSION_STATEXYZ (kde xyz je číslo), dočasné;
  • cookie-banner, technické;

Cookies používané k ukládání preferencí uživatele a k optimalizaci funkcí webových stránek:

  • GUEST_LANGUAGE_ID, technické, trvalé;

Všechny technické cookies nevyžadují souhlas uživatele, proto jsou automaticky instalovány po přístupu uživatele na webové stránky.

Cookies, pro které je vyžadován souhlas uživatele

Všechny cookies, které se liší od výše uvedených technických cookies, jsou instalovány / aktivovány pouze s výslovným souhlasem uživatele při první návštěvě webových stránek. Souhlas může být poskytnut všeobecně prostřednictví cookies banneru, a to způsoby uvedenými na tomto banneru (např. kliknutím na tlačítko OK nebo na X banneru; pokračováním v prohlížení webových stránek, rolováním nebo kliknutím na odkaz);  nebo může být souhlas poskytnut / neposkytnut selektivně, způsoby uvedenými dále. Souhlas uživatele je uložen pro jeho další návštěvy webových stránek. Uživatel má nicméně právo kdykoli již vyslovený souhlas - plně nebo částečně - odvolat.

Statistické cookies:

Jsou používané, a to i v rozložené formě, třetími stranami pro vedení statistik.

Níže naleznete názvy třetích stran, které s cookies pracují, a u každého názvu také odkaz na stránku, kde můžete najít informace o zpracování dat a kde máte možnost vyjádřit svůj souhlas.

Google Analytics (Google)

Google Analytics je služba pro analýzu webových stránek, poskytovaná Google Inc. ("Google"). Google používá nashromážděná data za účelem sledování a vyhodnocování používání této aplikace, zpracování reportů a jejich sdílení s dalšími Google službami. Google může nashromážděná data použít v souvislostech a přizpůsobit jim inzeráty vlastní reklamní sítě.

Osobní nashromážděná data: cookies a využití dat

Místo zpracování: USA – Ochrana osobních údajů - Zrušit

Zobrazení obsahů z externích zdrojů

Tyto služby umožňují zobrazení a interakci s obsahy, umístěnými na externích stránkách, přímo ze stránek této aplikace. Pokud je služba tohoto typu instalovaná, tak může sbírat údaje o návštěvách stránek, na kterých je instalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

YouTube Video Widget (Google)

YouTube je služba, zobrazující videa, poskytovaná Google Inc., a umožňuje této aplikaci začleňovat tento obsah do vlastních webových stránek. 

Osobní nashromážděná data: cookies a využití dat.

Místo zpracování: USA – Ochrana osobních údajů 

Mějte na paměti, že můžete ovládat vaše preference ohledně cookies také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeč

Jestliže neznáte typ / verzi prohlížeče, který používáte, klikněte na tlačítko “Pomoc“ v pravém horním rohu tohoto okna. Zde naleznete všechny potřebné informace.

Jestliže znáte typ / verzi prohlížeče, klikněte prosím na odpovídající odkaz níže, který vás navede na stránku nastavení cookies.

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/

Pro více informací navštivte prosím www.youronlinechoices.eu.

15.05.2015