Získejte slevu 10 % s kódem HAIERSUMMER10. Platí do 31.7.

  • Promo akce
Článek

Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci. Tuto volbu je možné mj. provést při výběru způsobu dodání u vybraných spotřebičů prostřednictvím možnosti Odvoz starého spotřebiče.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem.

Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťuje společnost ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 27257843.

Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení i na sběrných místech k tomu určených. Více informací naleznete na webových stránkách ministerstva životního prostředí.

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.