Pagina de informații

Politica de Cookie

Politica de prelucrare a datelor personale

Candy Hoover Group vă informează că acest site folosește cookie-uri pentru a facilita navigarea și că datele cu caracter personal achiziționate prin aceste instrumente vor fi procesate în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal. Cu referire la acest tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016, Controlerul oferă următoarele informații:

1. Tipuri de date colectate, scopuri, temeiul juridic al perioadei de prelucrare și stocare a datelor

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt șiruri scurte de site-uri text trimise de utilizator către terminalul său (de obicei către browser), unde sunt salvate pentru a fi trimise înapoi pe aceleași site-uri la următoarea accesare a utilizatorului.

Cookie-uri strict necesare, funcționale, de performanță și cookie-uri analitice cu potențial de identificare limitat.

Cookie-urile strict necesare sunt utilizate numai în scopul transmiterii de comunicații printr-o rețea de comunicații electronice sau în măsura în care este strict necesar pentru furnizorul de servicii al unei companii a informațiilor solicitate în mod explicit de către abonat sau utilizator pentru furnizarea serviciului. Pe de altă parte, cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a analiza și măsura utilizarea site-ului de către utilizatori. Cookie-urile analitice sunt similare cookie-urilor strict necesare atunci când sunt utilizate direct de către managerul site-ului web pentru a colecta informații agregate cu privire la numărul de utilizatori și modul în care aceștia vizitează site-ul. Temeiul juridic care legitimează prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop se regăsește în cazurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau pentru a permite utilizatorului să utilizeze serviciul solicitat.

Cookie-uri de profil primare și terțe părți (pentru publicitate direcționată, social media etc.).

Cookie-urile de profil sunt concepute pentru a crea profiluri de utilizator și sunt utilizate pentru a trimite mesaje publicitare care corespund preferințelor afișate de utilizator în timp ce navighează pe Internet. Acest tip de prelucrare nu va duce în niciun caz la discriminare sau efecte negative asupra persoanei vizate. Acest proces permite, de asemenea, Controlerului să-și evalueze serviciile și îi permite să le îmbunătățească, făcându-le mai eficiente și mai ușor de utilizat de către terți. Temeiul juridic care legitimează prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop se regăsește în cazurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera a) din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau pentru că utilizatorul și-a dat consimțământul pentru instalarea cookie-urilor de profilare.

 

Cookie-urile utilizate de acest site sunt:

Dezactivarea cookie-urilor.

Toate browserele moderne permit utilizatorilor să decidă dacă să blocheze instalarea cookie-urilor pe terminalul lor și să șteargă orice cookie deja instalat. Acest lucru se aplică și cookie-urilor instalate ca urmare a navigării pe acest site. Blocarea instalării cookie-urilor sau ștergerea acestora ar putea face ca navigarea pe site-ul nostru să fie dificilă sau chiar imposibilă.

Mai jos sunt linkuri către instrucțiuni pentru dezactivarea instalării cookie-urilor în cele mai moderne browsere:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

În plus față de cele de mai sus, Controlerul informează Utilizatorul că poate utiliza Alegerile dvs. online. Prin acest serviciu este posibilă gestionarea preferințelor de urmărire a majorității instrumentelor de publicitate. Prin urmare, Controlerul recomandă utilizarea acestei resurse în plus față de informațiile furnizate în acest document.

2. Perioada de stocare a datelor

Cookie-urile instalate prin intermediul site-ului nostru sunt temporare și sunt șterse automat la data de expirare indicată în această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele colectate vor fi stocate în conformitate cu prevederile acestei politici sau, pentru cookie-urile terților, cu politicile de confidențialitate respective.

3. Metode de procesare

Datele personale colectate vor fi procesate și stocate cu instrumente electronice atât pe computer, cât și pe hârtie, organizate într-o bază de date și pe orice alt tip de suport adecvat.

Se iau măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea sau utilizarea ilegală sau necorespunzătoare a datelor dvs., precum și accesul neautorizat la acestea.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de operatorul de date nu implică procese de luare a deciziilor automatizate.

4. Furnizarea de date cu caracter personal

Furnizarea de date de navigare este necesară pentru furnizarea serviciului solicitat (navigarea pe site) și, prin urmare, este necesară în acest scop: nerespectarea datelor personale de către persoana vizată va face imposibilă permiterea navigării pe acest site. Furnizarea de date pentru alte scopuri este opțională: în astfel de cazuri, nerespectarea datelor dvs. nu va avea consecințe pentru persoana vizată. Instalarea cookie-urilor strict necesare și analitice este opțională (poate fi prevenită prin setările browserului), dar ar putea face site-ul sau unele dintre serviciile sale inutilizabile.

5. Entități cărora li se pot dezvălui date cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi difuzate și pot fi divulgate, nu numai entităților care au dreptul și interesul de a accesa datele dvs. cu caracter personal prin lege sau prin reglementări secundare și / sau comunitare, către personalul intern al operatorului de date, ci și către companii, asociații sau firme profesionale care furnizează servicii sau îndeplinesc sarcini în numele operatorului de date în calitate de procesatori de date pentru îndeplinirea obligațiilor legale, precum și pentru orice scopuri organizatorice și administrative necesare pentru furnizarea serviciilor solicitate.

Numele celorlalte entități care pot deveni conștiente de datele dvs. cu caracter personal în calitate de procesatori se află pe o listă actualizată care poate fi obținută de la operatorul de date (care va fi solicitată la adresele prevăzute la punctul 9).

6. Transfer de date în străinătate sau către organizații internaționale

Datele personale ale persoanelor vizate colectate prin navigarea sau utilizarea serviciilor de pe acest site nu vor fi transferate în străinătate sau către organizații internaționale de către Controler.

7. Link către site-uri sau servicii terțe

Această notificare este furnizată numai pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată prin intermediul acestui site sau a instrumentelor furnizate de acesta și nu pentru alte site-uri web care pot fi vizitate de utilizator printr-un link, ai cărui manageri funcționează ca Controleri de date independenți. Înainte de a accesa servicii terțe, utilizatorii sunt, prin urmare, invitați să citească cu atenție politicile lor de confidențialitate.

8. Drepturile persoanelor vizate

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal menționate anterior, persoana vizată are dreptul în orice moment să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016, inclusiv, de exemplu, să cunoască:

- sursa datelor cu caracter personal;

- scopurile și metodele prelucrării;

- logica aplicată în cazul în care instrumentele electronice sunt utilizate pentru procesare;

- identificarea detaliilor privind Controlerul, procesatorii și reprezentantul desemnat.

Persoana vizată are dreptul de a obține:

- accesul, actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, completarea datelor incomplete;

- ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate conform legii;

- restricționarea prelucrării datelor sale personale, adică să solicite operatorului sau procesatorului să limiteze scopurile sau modalitățile în care datele sale sunt prelucrate.

Persoana vizată poate solicita, de asemenea, o copie a datelor sale în format standard (așa-numitul drept la portabilitatea datelor).

În cele din urmă, persoana vizată are dreptul de a obiecta în orice moment și fără niciun cost, integral sau parțial:

- din motive legitime, la prelucrarea datelor sale personale, chiar dacă relevante pentru scopul colectării;

- la prelucrarea datelor sale personale efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din GDPR, literele e. („Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau legată de exercitarea autorității publice cu care este învestit Controlerul de date”) sau f. („prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al operatorului de date sau al terților ”) inclusiv profilarea bazată pe astfel de dispoziții;

- la prelucrarea datelor sale personale în cazul în care aceasta este efectuată în scopul trimiterii de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicare comercială (marketing direct), inclusiv profilarea în măsura în care este conectată.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrare, atunci când acest lucru se bazează pe cazul prevăzut de art. 6, paragraful 1, litera a. (cand „Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale cu unul sau mai multe scopuri specifice”), Sau prin articolul 9, paragraful 2, litera a. (atunci când „persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”) Din Regulamentul UE 679/2016, în orice moment fără a aduce atingere legalității prelucrării pe baza consimțământului dat înainte de retragere.

Dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă legislația în vigoare, el / ea are dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, lucrează sau în locul unde a avut loc presupusa încălcare. Autoritatea italiană de supraveghere poate fi contactată la adresele indicate pe site-ul său.

9. Controlerul de date și responsabilul cu protecția datelor

Controlerul de date este Candy Hoover Group S.r.l., cu sediul social în Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), cod fiscal 04666310158, în persoana reprezentantului său legal în funcție. Compania poate fi contactată și la adresa de e-mail data.protection@candy-group.com și la adresa de e-mail certificată candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, persoana vizată poate trimite o cerere utilizând adresa de e-mail data.protection@candy-group.com sau contactând responsabilul cu protecția datelor la dpo@candy-group.com.

10. Responsabilul cu protecția datelor

Controlerul de date a desemnat un responsabil cu protecția datelor care poate fi contactat într-un mod sigur și confidențial, în orice moment, dacă aveți întrebări generale cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru orice problemă legată de protecția datelor. Adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor este: dpo@candy-group.com.