COMPANIA NOASTRĂ

CE DATE SUNT PRELUCRATE

DE CE SUNT PRELUCRATE DATELE DVS

CUM SUNT PRELUCRATE DATELE DVS

CU CINE SUNT PARTAJATE DATELE DVS

CE DREPTURI VĂ SUNT RECUNOSCUTE DE LEGE ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Politica de confidentialitate

COMPANIA NOASTRĂ

CE DATE SUNT PRELUCRATE

DE CE SUNT PRELUCRATE DATELE DVS

CUM SUNT PRELUCRATE DATELE DVS

CU CINE SUNT PARTAJATE DATELE DVS

CE DREPTURI VĂ SUNT RECUNOSCUTE DE LEGE ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Stimate utilizator,

pe această pagină veți găsi informații despre modul de gestionare a datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul acestui site (denumit în continuare „Site”).

Oferim aceste informații nu numai pentru a respecta obligațiile legale privind protecția datelor cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „Regulament”), ci și pentru că noi considerăm că protecția datelor cu caracter personal este o valoare fundamentală a afacerii noastre și vrem să vă furnizăm orice informații care vă pot ajuta să vă protejați confidențialitatea și să monitorizați utilizarea datelor dvs. în legătură cu experiența navigării pe site-ul nostru.

Compania Noastră

Site-ul și serviciile oferite de acesta sunt oferite de Candy Hoover Group S.r.l., care va prelucra datele dvs. în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Mai jos găsiți datele noastre de contact.

Operatorul de date și Responsabilul cu protecția datelor

Operatorul de date, adică persoana care ia deciziile privind metodele și scopurile prelucrării, este Candy Hoover Group S.r.l. cu sediul social în Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) și biroul administrativ în Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italia, codul IR/registrul companiilor din Monza și Brianza 04666310158 – număr TVA 00786860965 (denumit în continuare „CHG”).

Responsabilul cu protecția datelor (denumit în continuare „DPO”) este responsabil de monitorizarea conformității cu regulamentele în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către CHG

Puteți contacta DPO-ul la următoarea adresă de e-mail data.protection@candy-group.com sau prin poștă la adresa:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italia

In atentia Specialistului de Protectie a Datelor 

Ce date sunt prelucrate

Atunci când utilizați site-ul, beneficiați de serviciile oferite, solicitați asistență și susținere CHG prelucrează unele date dvs. cu caracter personal. Mai jos veți găsi toate informațiile.

Tipul și sursa datelor cu caracter personal

Atunci când vizitați, consultați site-ul sau completați formulare online, de exemplu pentru a solicita asistență sau atunci când decideți să primiți comunicări comerciale, putem prelucra următoarele date cu caracter personal (adică date referitoare la persoane identificate sau identificabile):

 1. datele furnizate prin completarea formularelor online sau pe durata asistenței acordate prin telefon după caz, de exemplu pentru a solicita asistență, inclusiv datele de identificare (numele și prenumele), datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon fix și numărul de telefon mobil), adresa de domiciliu, informațiile despre produsele achiziționate (data achiziției, codul produsului și linia de produse, prețul produsului etc.) și tipul de asistență pe care l-ați solicitat (inclusiv informațiile conținute în spațiul dedicat detaliilor solicitării);
 2. datele pe care le colectăm în timp ce navigați pe site (date de navigare), cum ar fi adresa IP sau adresele URI (identificator uniform de resurse) ale resurselor necesare, ora solicitării, metoda folosită pentru trimiterea solicitării către server, dimensiunile fișierului de răspuns, codul numeric corespunzător răspunsului trimis de server (OK, eroare etc...) și alți parametri referitori la mediul de prelucrare al sistemului de operare și al computerului. Transmiterea acestor informații este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru asocierea cu părțile identificate, cele vizate, dar ar putea prin natura lor, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, permite identificarea utilizatorilor. Datele pot fi folosite pentru a stabili răspunderea în cazul comiterii infracțiunilor informatice împotriva site-ului web.

De ce sunt prelucrate datele dvs

Utilizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a vă permite să utilizați site-ul în siguranță, să primiți asistență pentru produs sau serviciile legate de produs, să vă înregistrați aparatul, să rezolvați orice alte solicitări și să primiți comunicări de servicii.

Este important pentru noi să aflăm mai multe despre modul în care serviciile noastre sunt utilizate și despre utilizatorii noștri, pentru a vă oferi dvs. și altor utilizatori servicii care sunt din ce în ce mai sigure și în conformitate cu așteptările pieței. Pentru a face acest lucru, este posibil să analizăm datele în formă consolidată și, cu ajutorul consimțământului dvs., să folosim aceste informații pentru a vă contacta și pentru a sugera produse sau servicii ale Grupului Candy sau ale partenerilor noștri de afaceri, despre care credem că ar putea fi interesante pentru dvs. Mai jos veți găsi toate informațiile.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. pentru a vă permite să navigați în siguranță pe site și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare;
 2. pentru a răspunde solicitării dvs. de asistență cu privire la operarea, utilizarea și întreținerea unui aparat de uz casnic sau pentru a răspunde întrebărilor dvs. despre produsele și serviciile noastre. Dacă vă cerem să completați un formular pentru a ne trimite solicitarea dvs., rețineți că datele introduse în câmpurile marcate cu un asterisc sunt necesare deoarece nu am putea să preluăm solicitarea sau să o procesăm fără ca dvs. să ne oferiți aceste informații. Putem colecta și prelucra aceste date fără consimțământul dvs., deoarece este necesar să vă oferim serviciul pe care l-ați solicitat;
 3. solicitați serviciile de asistență pentru a vă permite să vă înregistrați aparatul și pentru a beneficia de orice garanție suplimentară, pentru a primi actualizări despre aparatul dvs. și pentru comunicări de servicii, pentru a vă permite să accesați informațiile dvs. și cele ale aparatului dvs. Dacă vă cerem să completați un formular pentru a ne trimite solicitarea dvs., rețineți că datele introduse în câmpurile marcate cu un asterisc sunt necesare deoarece nu am putea să preluăm solicitarea sau să o procesăm fără ca dvs. să ne oferiți aceste informații. Putem colecta și prelucra aceste date fără consimțământul dvs., deoarece este necesar să vă oferim serviciul pe care l-ați solicitat;
 4. pentru a primi înștiințarea noastră dacă vă abonați la acest serviciu. În acest caz, prelucrarea este necesară pentru a vă oferi serviciul în sine;
 5. pentru a primi comunicări comerciale și promoționale, prin mijloace automate cum ar fi e-mail, SMS, precum și prin apeluri telefonice de la operator pentru produsele CHG și eventual alte companii din grupul Candy, pentru a participa la studii de piață și sondaje pentru a determina gradul de satisfacție a clienților cu privire la produsele și asistența primită, pentru a vă invita la inițiativele și evenimentele organizate de CHG. În acest scop, este necesar consimțământul dvs., care este, prin urmare, temeiul juridic al prelucrării. Cu excepția cazului în care vă opuneți și ne contactați la adresele de mai sus, dorim să vă trimitem numai mesaje care vă interesează și prin urmare vă vom contacta numai cu oferte sau comunicări adecvate profilului dvs., în funcție de preferințele dvs., produsele pe care le-ați înregistrat și utilizarea serviciilor noastre. Rețineți că, dacă nu vă dați consimțământul sau nu ne oferiți datele necesare pentru aceste scopuri, puteți oricum să continuați să utilizați serviciile noastre în totalitate și în mod liber, dar nu veți primi comunicările noastre comerciale și promoționale despre produsele noastre;
 6. pentru a vă analiza activitatea online pe site, inclusiv prin utilizarea datelor colectate de la alte site-uri ale CHG sau ale unor terțe părți, prin intermediul instrumentelor de urmărire a utilizatorilor descrise în politica noastră cookie;
 7. pentru a primi comunicări comerciale și promoționale de la partenerii noștri de afaceri care activează în domeniul asistenței și furnizării produselor de asigurare (de exemplu, extinderi de garanții ce pot fi plătite în rate, polițe de asigurare) pentru activitățile lor de marketing, pe baza preferințelor dvs. și a produselor achiziționate. În acest scop, este necesar consimțământul dvs., care este, prin urmare, temeiul juridic pentru prelucrare. Rețineți că, dacă nu vă dați consimțământul sau nu ne oferiți datele necesare pentru aceste scopuri, puteți oricum să continuați să utilizați serviciile noastre în mod liber.

Cum sunt prelucrate datele dvs

Vom prelucra datele dvs. în primul rând prin instrumente de înregistrare, extragere, analiză și arhivare protejate cu sisteme care oferă garanții de securitate în conformitate cu standardele din industrie. Prelucrăm și stocăm datele dvs. numai pe perioada necesară pentru desfășurarea activităților de mai sus și adoptăm soluții tehnice și organizaționale pentru anularea datelor după finalizarea acestor activități. Mai jos veți găsi toate informațiile.

Metode de prelucrare

Vom prelucra datele dvs. utilizând în principal sisteme informatice și instrumente de analiză, acestea fiind folosite de către personal autorizat instruit de CHG. Luăm măsuri pentru a asigura aplicarea principiilor corectitudinii, legalității și transparenței prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal (inclusiv Regulamentul), protejând confidențialitatea dvs. prin măsuri tehnice și organizaționale de securitate care asigură un nivel adecvat de securitate care vizează prevenirea pierderilor, a utilizării incorecte și a utilizării necorespunzătoare, precum și la accesul neautorizat la datele dvs. De asemenea, putem utiliza canale de comunicări digitale (e-mail, sisteme de mesagerie instant etc.), telefon (apeluri, mesaje text etc.) și poșta.

Stocarea datelor

Datele dvs. vor fi păstrate pe perioada strict necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate și, în scopuri civile, nu mai târziu de sfârșitul celor 10 ani. Datele privind crearea de profiluri, dacă există, vor fi păstrate pe o perioadă de cel mult 2 ani.

Dacă v-ați abonat la înștiințare sau ați acceptat primirea comunicărilor noastre comerciale, puteți solicita oricând anularea acestor servicii, scriind la adresele de mai jos. În acest caz, datele dvs. vor fi păstrate numai pentru a vă oferi în continuare alte servicii solicitate de dvs. (de exemplu, înregistrarea unui produs pentru garanția relevantă acolo unde este cazul, solicitări de asistență etc.). În mod similar, dacă ați fost de acord să primiți comunicările noastre comerciale, puteți oricând să vă opuneți profilării și personalizării ofertelor, după cum este specificat mai jos.

Cu cine sunt partajate datele dvs

Pentru a garanta funcționarea site-ului web și pentru a vă oferi serviciile pe care le conține, CHG utilizează furnizori terți. Accesul la datele dvs. al acestor furnizori este reglementat de acorduri contractuale specifice care limitează utilizarea acestor date la prelucrarea necesară numai pentru a permite funcționarea site-ului și a serviciilor disponibile pe acesta și conform instrucțiunilor noastre. Aceste entități acționează ca împuterniciți(denumiți în continuare, „Persoane Împuternicite”) și pot fi solicitați să răspundă în mod direct dacă prelucrează datele într-un mod care nu respectă instrucțiunile primite.

În principiu, CHG păstrează date în Italia sau în Uniunea Europeană, dar unele date pot fi manipulate de furnizori localizați în afara Uniunii Europene. În astfel de cazuri, CHG a încheiat acorduri contractuale specifice care leagă furnizorul nu numai de garanțiile menționate anterior, ci și de garanțiile suplimentare prevăzute de regulament (de exemplu, adoptarea de contracte aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentul). 

Mai jos veți găsi toate informațiile.

Comunicarea și dezvăluirea datelor

Fără a aduce atingere comunicărilor cerute de lege, datele dvs. pot fi comunicate personalului CHG autorizat care a fost informat și instruit corespunzător sau personalului terților care lucrează în numele și pe baza instrucțiunilor CHG ca procesatori de date, inclusiv companiilor care oferă asistență pre și post-vânzare pentru aparatul de uz casnic.

În cazul unei  de asistență, datele dvs. vor fi prelucrate, de către companiile din grupul Candy din țara dvs. care oferă acest serviciu, ca Operator de date, care pot accesa informații referitoare la orice anomalii sau defecțiuni raportate de produse.

În plus, pentru cerințele specifice referitoare la amplasarea serverelor CHG și/sau a furnizorilor săi, CHG utilizează de asemenea furnizori, ca procesatori de date, localizați în țări terțe din afara Uniunii Europene pentru furnizarea de servicii (inclusiv asistență telefonică și servicii de găzduire ). În astfel de cazuri, CHG se angajează să asigure un nivel adecvat de protecție și siguranță, inclusiv prin acorduri contractuale, inclusiv încheierea unor clauze contractuale standard. Pentru datele înregistrate în CRM (gestionarea relației cu clienții), furnizorul relativ a aderat la Scutul de confidențialitate.

În desfășurarea activităților comerciale normale, datele dvs. pot fi dezvăluite profesioniștilor, firmelor de consultanță sau altor persoane care operează ca operatori de date independenți.

În plus, cu ajutorul consimțământului dvs., datele dvs. pot fi dezvăluite altor părți în calitate de operatori de date independenți, inclusiv partenerilor de afaceri ai CHG care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței și furnizării produselor de asigurare (de exemplu, prelungiri de garanție care se plătesc în rate, polițe de asigurare) pentru propria lor activitate de marketing sau prestare de servicii.

În cazul în care sunteți de acord cu prelucrarea datelor în scopuri de marketing, datele dvs. pot fi prelucrate, de asemenea, de către agenții de marketing sau alte companii, cum ar fi procesatorii de date, în scopuri legate de gestionarea și livrarea de înștiințări și informații comerciale prin e-mail, marketing direct, cercetare de piață sau alte activități promoționale, cum ar fi evenimente cu premii.

În cele din urmă, în cazul în care CHG este implicat în tranzacții corporative, inclusiv tranzacții extraordinare, datele pot fi dezvăluite persoanelor implicate în astfel de tranzacții și persoanelor profesionale care sprijină CHG sau celelalte persoane implicate în astfel de tranzacții, dacă este necesar pentru scopurile evaluărilor relevante.

Pentru mai multe informații despre acești procesatori de date pentru prelucrarea datelor în numele CHG, puteți scrie la biroul CHG în atenția DPO sau la următoarea adresă de e-mail data.protection@candy-group.com.

Ce drepturi vă sunt recunoscute de lege și cum le puteți exercita

Legea vă oferă dreptul de a controla modul în care datele dvs. sunt prelucrate și de a limita, dacă este necesar, utilizarea acestora. Puteți exercita aceste drepturi în orice moment și în mod liber, contactând compania noastră și scriind la adresele indicate la început. CHG va face tot ce este necesar pentru a facilita exercitarea drepturilor dvs.

Mai jos veți găsi toate informațiile.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu articolele 15-21 din Regulament, aveți dreptul la:

 • primirea confirmării existenței datelor dvs. cu caracter personal, accesarea conținutului și obținerea unei copii (drept de acces);
 • actualizarea, modificarea și/sau rectificarea datele cu caracter personal (dreptul la rectificare);
 • solicitarea anulării sau limitării prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute de Regulamente, inclusiv în cazul în care datele au fost prelucrate cu încălcarea legii sau dacă nu este necesar să se păstreze date referitoare la scopurile pentru care au fost colectate sau altfel prelucrate (dreptul la anulare și dreptul la limitare);
 • revocarea consimțământului, dacă este dat, în orice moment și fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul acordat înainte de revocare (dreptul la revocarea consimțământului);
 • primirea unei copii a datelor furnizate de dvs. într-un format structurat, în limitele dispozițiilor regulamentului, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de un dispozitiv automat și la solicitarea ca aceste date să fie transmise altui operator de date dacă este fezabil din punct de vedere tehnic(dreptul la portabilitatea datelor);
 • Opunerea față de prelucrare în cazurile în care este prevăzut de regulament (dreptul la opoziție).

Vă informăm că solicitările de ștergere a datelor sunt supuse obligațiilor legale și reglementărilor în vigoare privind stocarea documentelor.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți trimite oricând un e-mail la data.protection@candy-group.com sau puteți scrie la

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italia

In atentia Specialistului de Protectie a Datelor (DPO)

Atunci când ne contactați, va trebui să vă asigurați că includeți numele, adresa de e-mail, adresa poștală și/sau numărul(ele) de telefon pentru a vă asigura că vă putem rezolva corect solicitarea.

În cazul în care considerați că datele dvs. nu au fost prelucrate în conformitate cu legea sau există un litigiu în privința utilizării acestora, puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere din statul membru în care locuiți, lucrați sau unde a avut loc încălcarea presupusă.

Informații suplimentare – Legături

Site-ul conține, de asemenea, legături către site-uri terțe; prin urmare, vă invităm să citiți politica de confidențialitate pentru a afla cum și în ce scopuri vor fi prelucrate datele dvs. pe aceste site-uri.

Actualizarea acestei politici de confidențialitate

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată în timp, astfel că CHG va indica data ultimei actualizări în partea de jos a politicii.

Ultima actualizare 25/03/2019