Informacije

Nove EU Energetske oznake

Saznaj infomacije o novim EU Energetskim oznakama

Zašto nova energetska oznaka?

Od 1. marta, 2021 na osnovu nove Evropske regulative, određene kategorije kućnih aparata će promeniti efikasnost energetske klase. Distributeri će imati 2 nedelje da zamene stare oznake novim sa par izuzetaka (kao što su modeli koji se više ne proizvode) Cilj ove promene je podsticanje razvoja energetski efikasnih aparata, kao i jasnija diferencijacija različitih tipova uređaja. Za Haier, ovo je velika prilika: svi naši inovativni proizvodi visokog kvaliteta su već u saglasnosti sa novim regulacijama, što je još jedan dokaz posvećenosti kompanije ka zaštiti životne sredine. U Haier-u kombinujemo visok kvalitet sa odgovornim pristupom problemima životne sredine.

Kitchen and new energy efficiency scale

Povratak A-G skale i nove specifikacije

Ispod možete pronaći novu skalu i nove ikone vezane za energetske oznake.

“A” class icon

Povratak A-G skale

Povratak A-G skale je bio neophodan kako bi se bolje i jasnije razumele oznake u poređenju sa oznaka vezanim za staru skalu.

QR code icon

Poveži sa energetskom efikašnošću

Sada možete skenirati QR kod koji vam dozvoljava da pronađete zvanične kao i nezvanične informacije. Štaviše, imate mogućnost da preuzmete svaki tehnički list za sve uređaje.

Noise rating icon

Utišaj buku

Jako korisna indikacija, koja meri emisiju buke tokom ciklusa. Izražava se u db (A). 

Storage volume icon

Otkrij realni skladišni prostor

Ova odlika se odnosi na frižidere i zamrzivače. Precizno pokazuje totalnu zapreminu njihovih delova.

Ključne promene za Hlađenje i Pranje

Od sada, rashladni uređaji i uređaji za pranje imaju nove i detaljnije zahteve koje olakšavaju određivanje energetske klase za uređaje. Hajde da pogledamo koje su to ključne promene

Kitchen with Haier cooling products
Sveže i čisto hlađenje

Od sada, identifikovanje energetske klase postaje obimniji proces. Uzima u obzir vrstu uređaja, njegov princip rada, sobnu temperaturu i broj i veličinu odeljaka za odlaganje. Štaviše, informacija o totalnoj zapremini svih frižidera i zamrzivača je dostupna, kao i ako postoje bilo kakve emisije buke.

Bathroom with Haier washing products
Eco-pranje je sada još zelenije.

U ovoj kategoriji, došlo je do ogromne promene u Eco programu. Novi program „Eco 40-60“ je najefikasniji program za uštedu energije i vode, a izračunava se na osnovu potrošnje potrebne za pranje zaprljanih tkanina od pamuka, platna ili mešanih vlakana. 

Nove Energetske oznake za frižidere

1 QR kod

2 Klasa energetske efikasnosti

3 Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmerena u novim standardnim uslovima)

4 Ukupna zapremina svih delova zamrzivača

5 Ukupna zapremina svih delova frižidera

6 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

New Refrigerators’ Label

Nove Energetske oznake za vinske vitrine

1 QR kod

2 Klasa energetske efikasnosti 

3 Potrošnja energije u kWh/godišnje (izmerena u novim standardnim uslovima)

4 Broj standardnih boca koje mogu biti odložene

5 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

New Wine Cellars’ Label

Nove energetske oznake za mašine za pranje veša

1 QR kod

2 Klasa energetske efikasnosti**

3 Izmerena potrošnja energije** u kWh/100 ciklusa rada ( u Eco 40-60 programu)

4 Maksimalni kapacitet pranja 

5 Trajanje “Eco 40-60” programa

6 Izmerena potrošnja vode** u litrama/ciklusu rada ( u Eco 40-60 programu)

7 Klasa efikasnosti obrtaja** 

8 Emisija buke tokom ciklusa obrtaja izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke**


** Vrednosti se primenjuju na četvrtinu,polovinu i potpuno punjenje.

New Washing Machines’ Label

Nove energetske oznake za mašine za pranje i sušenje veša

1 QR kod

2 Klasa energetske efikasnosti** (ceo ciklus rada)

3 Klasa energetske efikasnosti** (ciklus pranja)

4 Izmerena potrošnja energije* u kWh/100 ciklusa (kompletan ciklus rada**)

5 Izmerena potrošnja energije* u kWh/100 ciklusa (ciklus rada) 

6 Maksimalni kapacitet pranja (kompletan ciklus rada**)

7 Maksimalni kapacitet pranja (ciklus pranja)

8 Izmerena potrošnja vode** u litrama/ciklusu rada ( kompletan ciklus rada**)

9 Izmerena potrošnja vode** u litrama/ciklusu rada ( ciklus pranja**)

10 Trajanje programa (kompletan ciklus rada)

11 Trajanje “Eco 40-60” programa

12 Klasa efikasnosti obrtaja*

13 Emisija buke tokom ciklusa obrtaja izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

* Vrednosti se primenjuju na četvrtinu,polovinu i potpuno punjenje. Tokom pranja i sušenja od polovine do potpunog punjenja.

** Pranje i sušenje

New Washer Dryers’ Label

Nove oznake za mašine za pranje i sušenje veša

1 QR kod

2 Klasa energetske efikasnosti

3 Potrošnja energije u kW/100 ciklusa (Eco program) 

4 Broj standarnih podešavanja za Eco program

5 Potrošnja vode u litrama/ciklus rada (U Eco programu)

6 Trajanje “Eco programa

7 Emisija buke izražena u dB(A) re 1 PW i klasa emisije buke

New Dishwashers’ Label