Cookie Policy

Šta su kolačići (cookies)? 

Kolačići (cookies) su mali tekstualni kodovi koji posećeni websajtovi šalju uređajima gde se čuvaju i prikazuju kada korisnik ponovo poseti taj websajt.

Kolačići (cookies) mogu različito funkcionisati i imaju različite osobine. Kolačići (cookies) mogu biti korišćeni od Data Controller-a ili trećeg lica.

Ovde možete naći sve informacije vezane za kolačiće (cookies) koje ovaj sajt koristi, zajedno sa uputstvima koja će Vam pomoći da kontrolišete vaše preferencije u vezi kolačića (cookies). 
Za više informacija molimo posetite allaboutcookies.org; www.youronlinechoise.eu .

Kolačići (cookies) koje koristi ovaj sajt

Korišćenje kolačića (cookies) je uključeno u pravila o privatnosti - generalni uslovi koje je uspostavio Data Controller, kompanija Candy Hoover Group S.r.l. sa jedinim akcionarom, kompanijom, menadžmentom i koordinatorom aktivnosti Candy S.p.A., registrovane kancelarije: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) – Italy.
Za pravila o privatnosti u skladu sa odeljkom 13 Italijanskog zakona za zaštitu podataka kliknite ovde.

Tehnički kolačići (cookies) koji ne zahtevaju saglasnost korisnika: 

  • COOKIE_SUPPORT, tehnički, nikada ne ističu;
  • JSESSIONID, sesija;
  • LFR_SESSION_STATEXYZ (xyz je broj), sesije ;
  • cookie-banner, tehnički;

Kolačići (cookies) korišćenni kako bi sačuvali preferencije korisnika i optimizovali funkcije sajta:

  •  GUEST_LANGUAGE_ID, tehnički, nikada ne ističu;

Svi tehnički kolačići (cookies) ne zahtevaju saglasnost korisnika, što je razlog za njihovo automatsko instaliranje po ulasku korisnika na websajt.

Kolačići (cookies) koji zahtevaju saglasnost korisnika:

Svi kolačići (cookies) različiti od tehničkih i gore pomenutih su instalirani/aktivirani samo nakon što korisnik from technical cookies above mentioned are installed / activate only after user nakon prethodno izrečene saglasnosti prvi put uđu na sajt. Saglasnost može biti izražena generalnim ponašanjem, interakcijom cookies banera u skladu sa različitim mogućnostima prikazanim u baneru (npr. kliknite OK dugme ili X na baneru; nastavljanjem korišćenja ovog websajta, daljnjim skrolovanjem itd.); u suprotnom, saglasnost može da bude priložena na ne-izborni način po prethodno navedenim metodima. Vaša saglasnost će pratiti u slučaju različitih i sličnih poseta sajtova. Korisnik u svakom slučaju ima pravo da povuče, delimično ili u potpunosti iznetu saglasnost.

Statistički kolačići (cookies)

Koristimo kolačiće (cookies) trećeg lica za kontrolu statistije, takođe i u razvrstanoj formi.

Ovde možete naći sva treća lica i imena za svaki kolačić (cookie) link za stranicu trećeg lica gde možete dobiti sve informacije vezane za procesuiranje podataka i imaćete priliku da izrazite svoju saglasnost.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je web servis analize obezbeđen od strane Google Inc. (“Google”). Google koristi podatke skupljene da prati i prouči korišćenje ove aplikacije, kako bi pripremio izveštaje o svojim aktivnostima i podelio ih sa drugim Google servisima. 
Google može koristiti sakupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje reklame lične reklamne mreže.
Sakupljaju se lični podaci i podaci korišćenih kolačića (cookies)

Mesto procesuiranja: USA –  Pravila o privatnosti - Odustani

Prikazivanje sadržaja sa eksternih platforma

Ovi servisi Vam omogućavaju da gledate i koristitesadržaj koji se nalazi na eksternim platformama direktno sa stranica ove Aplikacije.
U slučaju da su usluge ovog tipa instalirane, one mogu i dalje sakupljati podatke o web protoku za stranice gde je usluga instalirana, čak i kada ih korisnici ne koriste.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube je vizualizacija video sadržaja pružena od strane Google Inc. koja omogućava ovu Aplikaciju da sadrži ovaj tip sadržaja na svojim stranicama.
Sakupljeni lični podaci: Kolačići (cookies) i podaci korišćenja.

Mesto procesiranja: USA –   Pravila o privatnosti

Zapamtite da možete kontrolisati preferencije kolačića (cookies) putem podešavanja Vašeg internet pretraživača

U slučaju da ne znate tip / verziju Vašeg pretraživača, molimo kliknite dugme “pomoć”, na gornjem desnom uglu ovog prozora. Tu ćete naći sve neophodne informacije. 
U slučaju da znate tip/verziju Vašeg pretraživača, molimo izaberite odgovarajući link da pristupite kolačićima (cookies) koji upravljaju stranicom.

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/

Za više informacija molimo posetite  www.youronlinechoices.eu.

Lì, 25.05.2015